Zajímavosti ČR 2000

243 ZST Tradice české známkové tvorby. Na tomto sešitku lze nalézt vertikální posuny hodnotového čísla (5,40).

Zajímavosti ČR 2000 Zajímavosti ČR 2000


245 A Brno 2000. Na AP C byla nalezena výrazná perforační odchylka - 14. PO shora levé perforace je vychýlen doprava.

Zajímavosti ČR 2000


246 A Osobnosti - T. G. Masaryk. Při prohlížení tohoto aršíku byla zpozorována výrazná odchylka - svislá modrá ryska nad svislicí B (republika). Ze zkoumaných 48 aršíků se tato odchylka vyskytla na 28 aršících, a to na obou druzích papíru. Nahodilost? Nebo že by ...

Zajímavosti ČR 2000


247 ZST Královské horní právo. Na deskách A i B jsou perforační odchylky. Zleva: na ZP 1 je 5. PO zdola levé perforace vychýlen vpravo, na ZP 5 je 1. PO zleva dolní peforace vychýlen dolů, na ZP 8 je 4. PO shora levé perforace vychýlen vlevo.

Zajímavosti ČR 2000


250/252 A Praha - Evropské město kultury. Na větší části nákladu se vyskytuje tisková vada - nedotisk ornamentu vpravo od harfy v dolním kuponu (K3).

Zajímavosti ČR 2000 Zajímavosti ČR 2000


Na části nákladu se na ZP 3 vyskytuje vychýlený perforační otvor - 10. PO levé svislé perforace počítáno shora.

Zajímavosti ČR 2000


254/255 A Doprava - Železnice 1900 a 2000. Zřejmě na menší části nákladu se vyskytuje výrazná VV - vychýlený perforační otvor v horní perforaci horního kuponu. VV byla nalezena pouze na 2 aršících z 28 prohlížených.

Zajímavosti ČR 2000


Zřejmě pouze na části nákladu se v dolním kuponu vyskytuje DV - černá šikmá čárka nad střechou zastávky. DV byla nalezena pouze na aršících s DV "skvrna pod oknem lokomotivy".

Zajímavosti ČR 2000


259 ZST Dětem - Veselý budík. Na tomto sešitku lze nalézt horizontální posuny hodnotového čísla (5,40).

Zajímavosti ČR 2000 Zajímavosti ČR 2000


263 PL Krásy naší vlasti - Praha. Na ZP 3 všech 7 zkoumaných PL se vyskytují 2 šedé skvrny - obrys části vrcholu kopule věžičky.

Zajímavosti ČR 2000


převzato z www.sadsoft.webzdarma.cz

Autor: Jiří Zahradníček | 19. 9. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223