Zajímavosti ČR 1998

166 ZST Tradice české známkové tvorby. U tohoto sešitku lze nalézt odlišné odstíny zelené barvy hodnotového čísla a názvu státu (ČR) - barva zelená a tmavozelená.

Zajímavosti ČR 1998 Zajímavosti ČR 1998


168 Prezident ČR Václav Havel. Pravděpodobně nahodilá výrobní vada (nebo DV?) - větší nedotisk červené barvy v horní části P (republika). Na druhém obrázku známá VV - posun hodnotového štítku do rámu obrazu.

Zajímavosti ČR 1998


171 A Praga 1938 - 1998. U tohoto dvouznámkového aršíku je pravá známka kratší, což je způsobeno posunem pravé svislé perforace doleva.

Zajímavosti ČR 1998 Zajímavosti ČR 1998


V horní perforaci je 3. PO zleva vychýlen dolů a doprava. Tato perforační odchylka byla nalezena na všech 16 prohlížených aršících.

Zajímavosti ČR 1998


179 Ochrana přírody - Koroptev polní. U této známky existuje rozdíl v sytosti ofsetových barev. Nejvýrazněji se projevuje na hlavě, hrudi a krku stojící a křídle sehnuté koroptve.

Zajímavosti ČR 1998 Zajímavosti ČR 1998


Existuje též výrazný rozdíl v odstínu červené barvy hodnotového čísla - barva světlá a tmavá.

Zajímavosti ČR 1998 Zajímavosti ČR 1998


179-180 Ochrana přírody - Vzácná zvěř. Na čtyřbloku těchto známek byla nalezena perforační zajímavost - posun vodorovné perforace doprava. Zřejmě se nejedná o jednotlivý vychýlený perforační otvor, neboť posun je patrný ve všech třech řadách.

Zajímavosti ČR 1998


183 PL Europa - Jízda králů. Na všech 8 prohlížených PL je zajímavost na ZP 1 - černá skvrna na kořeni nosu postavy v popředí.

Zajímavosti ČR 1998


184 PL Europa - Masopust. Mezi ZP 2 a ZP 4 se vyskytuje na části nákladu vychýlený PO - 10. PO zleva je vybočen vlevo. Stejná odchylka v perforaci je i na PL 183 Europa - Jízda králů.

Zajímavosti ČR 1998


189 ZST Dětem - Čerti. Zřejmě na velmi malé části nákladu se na K 2 (mezi ZP 2 a 3) nachází nedotisk levého oka vodníka. Nalezeno na 2 ZST desky B z 23 ZST.

Zajímavosti ČR 1998 Zajímavosti ČR 1998


191 PL Umění - František Kupka. Na všech 7 prohlížených PL je na ZP 4 výrazná podlouhlá černá skvrna na rozhraní bílého a modrého pole.

Zajímavosti ČR 1998


194 PL Krásy naší vlasti - Valtice. Na ZP 7 (kde je rovněž v katalozích popsaná DV - skvrna u písmene E) je výrazná podlouhlá tmavohnědá skvrna vlevo dole v emblému UNESCO. Byla nalezena na všech 10 zkoumaných PL.

Zajímavosti ČR 1998


197 PL 80. výročí vzniku ČSR. U I. typu tohoto PL je na ZP 6 v katalozích nepopsaný identifikační znak - černá skvrna ve žlutém poli vpravo ve výši 12. - 13. PO pravé svislé perforace počítáno shora.

Zajímavosti ČR 1998


Mezi K 2 a ZP 6 se vyskytuje na části nákladu vychýlený PO - 10. PO shora je vybočen nahoru. Tato odchylka se vyskytuje u původní i opravené desky.

Zajímavosti ČR 1998


V katalozích není u tohoto PL popsán rozdíl mezi perforačními otvory. Existují MPO a SPO.

Zajímavosti ČR 1998 Zajímavosti ČR 1998


Existuje velký rozdíl v sytosti modré barvy - světlá a tmavá. Je patrný u hodnotového čísla a u růžice.
Zajímavosti ČR 1998 Zajímavosti ČR 1998


převzato z www.sadsoft.webzdarma.cz


Autor: Jiří Zahradníček | 13. 9. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články