Zajímavosti ČR 1993

3 Prezident ČR Václav Havel. Ve specializované příloze Filatelie jsou na ZP 6/2 uvedeny 2 DV - hnědá svislá ryska nad Č (Kč) a shluk bodů pod O (Ondráček). Na části nákladu se na tomto ZP tento shluk bodů nevyskytuje.

Zajímavosti ČR 1993


U této známky jsou rozlišeny výrazně odlišné odstíny modré barvy - barva světlemodrá a tmavomodrá.

Zajímavosti ČR 1993


Ukázka různé síly tisku a různých odstínů fialové barvy - od tmavofialové až po barvu červenofialovou.

Zajímavosti ČR 1993


Srovnání různých odstínů hnědé barvy - lze nalézt barvu hnědou, tmavohnědou a světlehnědou.

Zajímavosti ČR 1993


4 Svatý Jan Nepomucký. Na první pohled je patrný rozmazaný obličej světce - je způsoben posunem všech barev nahoru oproti černé. Na 2. obrázku je známka bez této VV.

Zajímavosti ČR 1993Zajímavosti ČR 1993


5 PL Europa - Hladový svatý. Existuje rozdíl mezi velikostí PO. U tohoto PL jsou menší PO a větší PO. Tento rozdíl zřejmě vznikl při výrobě při použití jediného rámce.

Zajímavosti ČR 1993Zajímavosti ČR 1993


Na ZP 3 desky A existuje DV - skvrna prakticky totožná s tolik populární DV 2/A. Nalézá se 4 mm vpravo od levé perforace ve výši 6.-7. PO shora, a to na PL s MPO i SPO.

Zajímavosti ČR 1993Zajímavosti ČR 1993


Na ZP 4 desky A existuje DV - výrazná červená skvrna. Nalézá se 4 mm vpravo od levé perforace ve výši 13. PO shora, a to na PL s MPO i SPO. Tato DV byla nalezena na všech 8 zkoumaných PL A.

Zajímavosti ČR 1993


10 A Velký státní znak ČR. Existuje rozdíl mezi velikostí perforačních otvorů u tohoto aršíku. Jsou rozlišeny menší PO a větší PO.

Zajímavosti ČR 1993
Zajímavosti ČR 1993


12 Městská architektura - Č. Budějovice. Srovnání odstínu oranžové barvy hodnotové číslice (světleoranžová a tmavooranžová) u známky 12a (hnědá) a 12b (světlehnědá).

Zajímavosti ČR 1993


13 Městská architektura - Ústí nad Labem. Srovnání odstínu modré barvy hodnotové číslice (světlemodrá a tmavomodrá). V průběhu tisku došlo k výměně TD pro modrou barvu.

Zajímavosti ČR 1993


14 Městská architektura - Č. Krumlov. Ve specializované příloze Filatelie jsou na ZP 81/1 uvedeny 2 DV - šedomodrá vodorovná ryska pod jablkem věže chrámu a dvojvryp vpravo u věže zámku. Na části nákladu se na tomto ZP tento dvojvryp nevyskytuje.

Zajímavosti ČR 1993


V katalozích je na ZP 86/1 uvedena DV - šedomodrá vodorovná ryska nad horizontem mezi věží zámku a věží kostela. Na tomto ZP se také nachází výrazná DV - šedomodrá vodorovná dvojryska nad střechou chrámu.

Zajímavosti ČR 1993


V katalozích nejsou popsány VV - rozdíly v síle tisku hodnotové číslice (tenká a silná) a posuny hodnotové číslice (dolů, nahoru, doprava a doleva).

Zajímavosti ČR 1993


15 Městská architektura - Plzeň. Ukázka rozdílu odstínů hnědé barvy hodnotové číslice - od barvy světlehnědé až po tmavohnědou.

Zajímavosti ČR 1993


U této známky lze kromě vertikálních posunů hodnotové číslice velmi sporadicky nalézt také horizontální posuny.

Zajímavosti ČR 1993


16 Městská architektura - Olomouc. Srovnání odstínu žluté barvy základního tisku - světležlutá (s DV 65/2) a dotisku po výměně tiskové desky pro žlutou barvu - tmavožlutá.

Zajímavosti ČR 1993


17 Městská architektura - Hradec Králové. V katalozích je vyobrazena VV na této známce - výrazný posun hodnotového čísla směrem dolů. Existují však známky s mnohem výraznějším posunem.

Zajímavosti ČR 1993


Kromě v katalozích popsané VV - posun hodnotového čísla vertikálně, lze nalézt známky s posunem horizontálním - vlevo a vpravo. Výskyt tohoto posunu je sporadičtější.

Zajímavosti ČR 1993


18 Městská architektura - Praha. V katalozích není popsána VV - výrazně odlišná síla hodnotového čísla (tenké nebo tlusté).

Zajímavosti ČR 1993


V katalozích není u této známky popsána VV - výrazný posun hodnotového čísla (nahoru nebo dolů).

Zajímavosti ČR 1993


19 Městská architektura - Opava. V katalogu je na ZP 71/2 uvedena výrazná DV - zeslabená svislice u číslice 5 (50 Kč). Na části nákladu svislice zcela chybí.

Zajímavosti ČR 1993


U této známky se velmi málo vyskytuje posun horizontálním směrem. Na obrázcích je srovnání známky s posunem hodnotového čísla doprava se známkou bez této VV.

Zajímavosti ČR 1993


21 Osobnosti - A. Sedláček. Na této známce lze nalézt velké rozdíly v odstínu žluté barvy - od matně žluté až po jasně žlutou barvu.

Zajímavosti ČR 1993Zajímavosti ČR 1993


převzato z www.sadsoft.webzdarma.cz

Autor: Jiří Zahradníček | 29. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223