Zajímavé celiny australských států Victoria a Nový Jižní Wales

Datum vydání: 12. 10. 2016


V roce 1889 vydala britská kolonie Victoria (hlavní město Melbourne) dvě zajímavé celiny určené pro korespondenci do mateřské země - do Spojeného království (POST CARD FOR THE UNITED KINGDOM). Celiny se, mimo barvy papíru a tisku, liší nominální hodnotou natištěné poštovní známky a dále nápisem o směrování zásilky „By the long sea route“ na celině se známkou 2 pence (OBR.1), resp. „Via Italy“ na celině se známkou 3 pence (OBR.2).Celiny byly určeny pro rozdílný způsob přepravy z australského kontinentu do Velké Británie, jak naznačují doplňující nápisy o směrování zásilky: „By the long sea route“(Dlouhou námořní cestou) a „Via Italy“ (přes Itálii). Rozdílné texty a nominále tedy indikovaly poštovní směr, tzv. krátkou (čajovou) nebo dlouhou (rýžovou) námořní cestu. Krátká cesta „Via Italy“ (přes Itálii, například via Brindisi) vedla přes Suezský kanál, Středozemní moře a Itálii. Představovala současně rychlejší doručení celiny. Dlouhá cesta byla cesta kolem Afriky, kolem Mysu Dobré naděje. Poštou prošlé celiny s poštovními razítky, díky kterým bychom mohli porovnat časový rozdíl, jsou zřídkavé. Doručení pošty dlouhou cestou do Evropy trvalo víc než jeden měsíc, krátkou bylo pochopitelně rychlejší (i když o 50% dražší).

Nutno poznamenat, že podobné celiny, rovněž určené pro korespondenci, adresovanou do mateřské země, byly vydané též ve státě Nový Jižní Wales (hlavní město Sydney) – OBR.3.Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz