Zajímavá československo-švédská smíšená frankatura

Převzato ze stránek philately.webpark.cz
Nedávno se mi dostala do ruky velmi zajímavá celistvost. Jedná se o letecký dopis odeslaný ze švédského města Lulea do Prahy dne 2. ledna 1938. Jeho odesílatel vylepil známky v celkové hodnotě 40 ore na úhradu poštovného za obyčejný letecký dopis do Československa.

Dopis procestoval velkou část tehdejšího Československa. Nejprve se ho ujal poštovní úřad Praha 7 – Cizina, na který došel dne 7. ledna 1938. Tento poštovní úřad předal dopis poště Praha 1, do jejíhož doručovacího okrsku spadalo místo doručení – hotel Ambasador na Václavském náměstí. Zde dopis však adresáta nezastihl, ten mezitím odcestoval do Zlína.

Zřejmě se jednalo, řečeno dnešní terminologií, o vysokého "managera", který si vážil svého času, a proto dal před svým odjezdem příkaz, aby byla došlá pošta odeslána na jeho novou adresu spěšnou poštou. Tímto přáním nevědomky zapříčinil vznik této jedinečné celistvosti.

Ihned po obdržení předmětného dopisu byl tento odeslán spěšnou poštou do Zlína. Jelikož však uhrazené poštovné dostačovalo pouze na obyčejnou dopravu zásilky, bylo nutno uhradit přípatek za jeho spěšné doručení. Ten v té době činil pro zásilky, které měly být doručeny mezi 6 – 22 hodinou, Kč 2,-, což přesně odpovídá vylepeným československým známkám. Dopis stihl cestu z Prahy do Zlína opravdu v krátkém čase, z hlavní pošty v Praze byl odeslán dne 7.1. v 21 hodin a na poštovním úřadě Zlín se nacházel již 8.1. v 8 hodin, jak dosvědčuje první příchozí razítko. Na úřadě zůstal ještě do 12 hodin téhož dne, kdy bylo otištěno poslední poštovní razítko. Tím jeho cesta k adresátovi zřejmě skončila.

Obdobná celistvost jistě potěší každého sběratele Československa i Švédska, myslím si, že je zajímavá i pro sběratele ostatních států, minimálně jako inspirace, co všechno jistě existuje i u zemí jejich sběratelského zájmu. Šťastný lov!


Důležité upozornění:
Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora.


Autor: Lubor Kunc | 26. 3. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223