Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900

Ano je to dobře, protože první známky Afghanistánu jako správného názvu státního útvaru jsou skutečně až z roku 1891, i když název Afghanistán se užíval i dříve, což dokládá například i Ottův slovník. Známky z období 1871 až 1890 mají uveden nápis Kábul, musíme tedy brát jako fakt, že takto musíme nazývat i tehdejší zemi. Až teprve v emisi, která začíná v r. 1891 má uvedený název známý nám v současné době, tedy Afghanistán.

Na známkách jsou nápisy v arabském písmu. Jsou zde slova „Mahsul Khadaz“, těžko přeložitelné něco ve smyslu - dopis, poštovní poplatek, následuje „Dakkhana“ - poštovní úřad, dále „Dawlat“ (vláda/království). Rok vydání 1309 podle islámského kalendáře, tedy 1891 našeho letopočtu. Kromě již uvedeného názvu Afghanistán ještě poštovní sazba.

Tyto známky prodělaly změnu také v tom, že jsou všechna vydání obdélníkového tvaru. Všechna předchozí vydání měla kruhový tvar, i když je doplňovaly v některých případech ornamenty. Všechna tato vydání spojuje ještě fakt, že známky jsou bez lepu a na tenkém, téměř cigaretovém papíře. Tiskařská metoda byla ve všech případech litografie.

První emise 1891-1892 byla vydaná ve třech nominálech: 1 abasi, 2 abasi a 1 rupie.
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
1 abasi 2 abasi 1 rupie
(archy 130–10x13) (archy 36-3x12) (archy 12-1x12)

V letech 1892-93 byla vydána emise registračních známek v hodnotě 1 rupie. Velikost archu 110 známek (10x11).

Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900

V této době byla ještě vydána emise známek v hodnotě 1 abasi, ale v mnoha barvách papíru a jejích odstínech. Tisk byl v barvě černé. Uvedeme alespoň základní barvy papíru: žlutá, zelená, růžová, fialová, modrá, červená a bílá.
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
odstíny žluté
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
odstíny zelené
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
odstíny růžové, červené, fialové

V letech 1893 – 1894 následovalo vydání registračních známek v hodnotě1 rupie v černé barvě. Velikost archu 55 známek (5x11).

Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900


U těchto vydání je zajímavé, že hodnota 1 rupie byla zřejmě příliš vysoká, protože znalec Boggs viděl pouze 2 použité známky se znehodnocením z Pešaváru, znalec Dietrich nenarazil za svůj život na žádnou použitou registrační známku! K tomu podotýkám, že nepoužité známky se vyskytují běžně, nijak vzácné nejsou ani zachovalé celé archy!

V letech 1894–1895 následovalo tzv. „Skeleton“ vydání v černé barvě. Bylo na zeleném papíře v hodnotách 2 abasi, 1 rupie a registrační v hodnotě 2 abasi.
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
2 abasi 1 rupie 2 abasi-registrační
arch 48(8x6): 24(4x6) 48-12 (2x6) 48-12 (2x6)

Vydání je zajímavé, že zde není uvedený letopočet vydání. Je akceptováno datum 1894-1895. Nejstarší použití je na obálce datované Kábul Safar 4, 15. července 1896 v hodnotě 2 abasi.

Rok 1898 – registrační známky
V tomto roce byla znovu vydána již uvedená registační známka v hodnotě 2 abasi v barvě černé na tenkém papíru v několika barvách. Velikost archů byla 49 známek (7x7) a 56 (8x7). Zajímavosti zde jsou, že Dietrich uvádí datum vydání 1. října 1897, další znalec Patterson uvádí jejich použití až po r. 1900.

V letech 1898-1899 vydání v hodnotě 2 abasi. Uvedená vydání byla v černé barvě na tenkém papíře v různých barvách a jejich odstínech. Velikost archů byla 63 známek (9x7). Bylo to poslední oficiální vydání známek za vlády panovníka Abdur Rahmana. Nápisy jsou v jazyce Dárí, které je druh arabského písma. Zajímavé též je, že co se týká této emise, vyskytuje se dost velké množství falz.

Růžový papír zelený papír odstín růžové barvy
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
červený papír šedomodrý papír


Nevydaná emise 1899 – 1900.
Vytištěné známky v černé barvě v hodnotě 2 abasi na různých barvách papíru v různých odstínech. Popisují je všechny katalogy, jejich výskyt v nepoužitém stavu je malý, na dopisech se téměř nevyskytují, známky s razítkem se dají brát jako razítka z ochoty. Katalog Scott popisuje, že např. známky 195A (modrý papír) byly nalezeny zbytky archu a není známý jediný případ jejich použití. Určitě je velmi zajímavé, že znalec a sběratel Afghanistánu Horst Dietrich nalezl a prozkoumal skutečně použitou obálku s touto známkou, dá se říci že objevil naprostý unikát.

Světležlutý papír zelený papír světlerůžový papír
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
modrý papír fialový papír

Protože mám k dispozici fotografii unikátní obálky se známkou Scott 195A, můžete si vážení čtenáři tuto obálku zde prohlédnout. Při určité znalosti symbolů z jazyka Dárí můžeme zjistit, že tento dopis byl označen jako spěšný.

Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
Unikátní obálka Scott 195A

Protože je v těchto emisích poměrně vysoký výskyt padělků, tak uvedu příklad, že i např. katalog Scott z r. 1991 měl ve svém vyobrazení falzum pod čísly 180-188.
Záhadný Afghánistán 19. století - První známky Afghanistánu z období 1891-1900
Falza

Co říci závěrem ke známkám a poštovním úřadům na území Afghanistánu z období 1871 do r. 1900?
Především si musíme uvědomit, že výskyt poštovních dokladů, obálek a materiálů z té doby je velmi vzácný, protože snad 99% obyvatelstva tehdy bylo negramotných, poštovní styk zabezpečovali profesionální písaři a úředníci. Na území Afghanistánu ještě v roce 1900 prokazatelně existovalo pouze 5 pošt!!! Kábul, Jallalabád, Taškurghan, Kandahár a Herát. Když to srovnáme s územím např. Čech a Moravy v roce 1900, tak poštovních úřadů určitě již existovaly stovky a naše obyvatelstvo patřilo k nejvzdělanějším na světě, gramotnost se mohla pohybovat kolem 99%, tedy pravý opak tehdejšího Afghanistánu. Do toho velmi krvavé Britsko-Afghánské války, tak osobně pokládám za velký úspěch, že nadšeným sběratelům a znalcům se podařilo alespoň takto zmapovat poštu a filatelii Afghanistánu v 19 století.

Uvedu zdroje, kterých jsem použil k napsání těchto článků a vyjadřuji poděkování jejich tvůrcům:
- Masson-Jones – The Postage Stamps of Afghanistan 1908
- Horst Dietrich – Afghan Philately 1871-1989 – vydáno 1995
- Frank Patterson- Afghanistan Its Twentieth Century Postal Issues 1964
- George Alevizos – vydavatel knihy Afghan Philately
- Ing. Jiří Černý – pomoc s překlady a odborná recenze

Seznam použité literatury:
- katalogy Michel, Scott, Gibbons
- encyklopedie Wikipedia
- Ottův slovník naučný
- Zpravodaj Geophila – článek Ing. Prokopa o Afghanistánu

Boskovice 7.3.2008

Autor: Jaromír Petřík | 12. 3. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223