Záhadná fakta kolem balíkové připouštěcí známky pro ghetto Terezín – druhá část

V předchozí části našeho seriálu o Terezínské známce jsme zveřejnili tuto citaci z Československé filatelie 1/1945 z 4. července 1945 strana 10.

Záhadná fakta kolem balíkové připouštěcí známky pro ghetto Terezín – druhá část

Většině našich sběratelů bude alespoň z doslechu známa t. zv. terezínská známka, zavedená střešovickou odbočkou SS pro zásilky potravin do terezínského ghetta. Tato nálepka se vydávala na žádost terezínských vězňů asi jednou za 3 měsíce jejich příbuzným nebo přátelům t. zv. protektorátě a musela být nalepena na zásilce potravin, určené pro Terezín. Doprava dála se buď poštou (do 20 kg) nebo dráhou (až 35 kg). Nálepku přilepila pošta nebo dráha na balík, aby SS v Terezíně měli kontrolu. Jen neznalost nebo zištnost mohly povýšiti tuto poukázku hladu na známku, za niž se požadovaly a snad i platily tisícové částky. S poštovnictvím ani s dopravou neměla nálepka nic společného a nemůže míti také nic společného s filatelií. Nepoužítá může býti nanejvýš dokladem, že nesplnila svůj jediný úkol, přilepšiti nedočkavě čekajícímu vězni proto, že příjemci byl bližší vlastní zisk než volání hladovějícího.
Znehodnocené nálepky (pošt. nebo železničním razítkem, tužkou, perem) si v Terezíně SS vystřihovali, aby je jako „velkou filatelistickou raritu“ v budoucnu zpeněžili. Nebude to jediná naděje, která se jim po osvobození ujařmené Evropy nesplnila.


Tento článek není podepsaný K. Rixem, jak mylným způsobem uvádí F. Beneš ve Filatelie 7/2015 strana 18. S touto informací jsme se setkali i v jeho monografii. V našem článku jsme s autorstvím tohoto textu postupovali mnohem opatrněji. Není vyloučeno, že autorem je spíše E. Hirsch, který také v závěru války (r. 1945) byl v Terezíně. (zdroj V. Nebeský – Filatelistovo podzimní rozjímání strana 49). JUDr. Karel Rix byl v Terezíně internován dlouhé tři roky. Oba terezínské útrapy přežili a navrátili se ke své milované filatelii. K. Rix v Terezíně sepsal smutné, ale proslulé Loučím se s filatelií, které pak po osvobození vycházelo na pokračování v Československé filatelii. Pravděpodobně E. Hirsch sepsal ve stejném čísle i článek s názvem JUDr. Karel Rix se vrátil a na stejné stránce zveřejnil i T. zv. Terezínská známka (citace výše). Je tedy nepřesné uvádět, že autorem tohoto textu je K. Rix. Spíše to vypadá na E. Hirsche. Je to jen menší nepřesnost, o kterou až tak nejde, ale upřesnění jsme si nemohli odpustit. Ohledně spekulace kolem terezínských známek, který buď Rix nebo Hirsch uvádějí v citaci výše, že se za známku platily tisícové částky, tak tomu není žádný důvod nevěřit. Jsou to svědci oné smutné doby. Druhou věcí je, jakým způsobem bude článek F. Beneše nadále pokračovat. Dojde k nějakému zásadnímu objevu (jistě zaručeně pravému), který prokáže pravost a legálnost zoubkovaných terezínských známek s Řz 10 3/4? Na to si rádi počkáme. Určitě se něčeho dočkáme :-).

Autor: Zdeněk Jindra | 21. 7. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223