Zagreb

V Zpravodaji č. 42 bol uverejneny môj článok o pretlačiach na uhorských známkach v rokoch 1918/24. Ak tieto pretlače zbierate, môžte si tam doplniť ďalšiu pretlač = Záhreb. V dňoch 2. a 3. marca 1919 sa tam ako doplatné známky používali známky uhorské s pretlačou HRVATSKA SHS PORTO, spolu s chorvátskymi známkami s pretlačou PORTO.

Na priloženom obrázku je list, doručený do Záhrebu, kde naň boli na pošte Zagreb 2 dňa 3. 3. 1919 nalepené a opečiatkované známky oboch popisovaných pretlačí. Nakoľko nepoužité známky boli úradne spálené, zachovalo sa len minimálne množstvo použitých známok a patria preto k najvzácnejším pretlačiam na uhorských známkach. Podrobnosti môžte najsť v knihe Velimira Ercegoviča Hrvatska Filatelija na strane 75.

Zagreb

Zagreb


Autor: Ing. Peter Valdner | 23. 11. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223