Záďové zrcadlo lodi s nástavbou na poštovních známkách

Minule (Infofila ze dne 5.2.2014) jsem psal o galionových figurách lodí na poštovních známkách. Dnes bych se rád vrátil ke kráse starých plachetních lodí a pozornost soustředil na tzv. zrcadlo (záďové zrcadlo) starých plachetních lodí, a to zrcadlo s nástavbou. Tak jako galionová figura zdobila příď lodi, záďové zrcadlo (německy der Heckspiegel, anglicky the transom stern) s nástavbou (německy das Schiffskastell, anglicky the aftercastle, též the sterncastle) dotvářelo nádhernou architekturu těchto lodí.

Zrcadlu se v lodní architektuře říká plochému zakončení lodní zádě. Do 16. století, kdy se zrcadlo objevuje na námořních lodích, bylo zakončení lodní zádě přibližně zaobleno. Záďové zrcadlo dostává v té době navíc nástavby – galerie, někdy vskutku velkolepé. Dodnes můžeme obdivovat tyto nádherné nástavby na kotvících historických plachetních lodích v Německu, Nizozemí, Švédsku, Velké Británii atd. Připojuji několik ukázek na známkách a známkových sešítcích. Závěrem upřesňuji, že výraz záďové zrcadlo zůstal zachován i pro současnou moderní architekturu lodí.

Záďové zrcadlo lodi s nástavbou na poštovních známkách

Záďové zrcadlo lodi s nástavbou na poštovních známkách

Záďové zrcadlo lodi s nástavbou na poštovních známkách

Záďové zrcadlo lodi s nástavbou na poštovních známkách


Autor: Jaroslav Tomandl | 13. 2. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223