Z mládežnické filatelie - jednání plenární Komise mládeže SČF dne 8. 3. 2003

Vážení návštěvníci magazínu Infofila, milí kolegové filatelisté,
v několika článcích věnovaných domácí filatelii Vám chci představit filatelistické stránky věnované především brněnské filatelii. Pod názvem Filatelie v Brně (stručně Filabrno) se věnují aktuálnímu filatelistickému dění v Brně a okolí. Současně jsou zde i oficiální stránky Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně a stránky Oblastní komise mládeže. Mimo různých filatelistických drobností odevšud je část obsahu věnována také aerofilatelii a námětu letectví.V sobotu dne 8. března se v sekretariátě SČF konalo plenární zasedání komise mládeže SČF. Kromě vedoucích oblastních komisí a členů komise mládeže se jednání zúčastnili i jurymani mládežnické filatelie.

V úvodu vystoupil předseda SČF Ing. Lumír Brendl s aktuálními informacemi z jednání SČF, FEPA a FIP. Informoval například o plánovaných výstavách (OSTROPA Jihlava 2003, Žďár nad Sázavou 2004, EUROSPACE 2004 Vysoké Mýto), nebo o plánovaných setkáních mladých filatelistů Graz a Svitavy 2003. Kromě toho zaměřil svou pozornost na vystavovatelskou a jurymanskou činnost. Informoval o otevřené třídě a poznatcích z některých výstav, věnoval se i problematice jednorámových exponátů.

Předseda komise RNDr. Zdeněk Töpfer provedl hodnocení akcí v minulém roce. Konstatoval, že česká mládežnická filatelie získala daší úspěchy na mezinárodním poli. Zúčastnili jsme se řady výstav s velmi úspěšným hodnocením. Také jsme navázali mezinárodní přátelské kontakty (zejména s polskou komisí mládeže v Głuchołazich a v Opołe). Před poslední revizí je i nové logo komise mládeže SČF, které podrobných úpravách bude oficiálně schváleno a používáno. Připomenul také které výstavy nás v budoucnu čekají. Jde o nadcházející výstavu OSTROPA Jihlava (24. -27. dubna 2003), Žďár nad Sázavou 2004, Příbram 2004 – mládež a snad i Jihlava 2005 – mládež. V roce 2004 bude setkání mládeže asi v Holandsku. Předseda také konstatoval, že sice vycházejí čísla mladého filatelisty, ale KMF jej nevyužívají. Chybí zde inzerce mladých filatelistů a články z jejich činnosti.

Dalším bodem jednání bylo vyhlášení výsledků soutěže mezi oblastmi. Chci jen konstatovat, že naše OKM (jižní Moravy) díky všem kritériím - výstavní činnosti, filatelistické olympiádě i OOZ si zajistila vedení. Také následující zprávy vedoucích oblastí mě ubezpečili, že první místo naší oblasti po právu patří. Vedoucí sdělovali počty KMF a dětí v jednotlivých oblastech. Uvádím je pro zajímavost i pro Vás:

OBLAST /počet KMF /počet dětí

Praha / 3 KMF /46 členů (vč. neplatících)
Stř.Čechy / 10 KMF / 116 členů (dtto výše)
Jižní Čechy / 5 KMF / 30 členů
Severní Čechy / 7 KMF / 35 členů
Západní Čechy / 5 KMF / 42 členů(6 platících)
Východní Čechy / 14 KMF / 101 členů
Jižní Morava / 18 KMF / 115 členů (100 platících)
Severní Morava / 15 KMF / 109 členů (37 platících)

Zcela zřejmě vedeme v počtu KMF i platících členů. Jen pro zajímavost Vám sdělím, že jedna oblast při diskusi uvedla, že má jen dva činné KMF a že vlastně žádnou dotaci nepotřebuje. Tak to závidím. Naopak naše oblast o dotaci požádala, i když ji asi určitě nedostaneme celou.

Pan Stanislav Sýkora nás seznámil s plánovaným Evropským setkáním mladých filatelistů ve Svitavách (informace jsou na jiném místě tohoto KURÝRA). Stejně jako na OSTROPĚ bude i zde k dispozici personifikované známka. Program (přesný) bude zaslán vedoucím oblastí, kteří připraví své delegace na účast podle výsledků oblastních kol.

Jak již ve svém příspěvku Ing. Brendl naznačil, je v současnosti problém u vystavovatelů s nelegálními vydáními. Ty se objevily i na výstavě v Roudnici nad Labem a způsobily diskvalifikaci několika exponátů. Proto byl požádán pan David Schiller z Ostravy, aby plénum orientačně seznámil s touto problematikou. Přílohou tohoto KURÝRA je krátký článek Ing. Brendla k této problematice. Jak bylo z krátké přednášky zřejmé, je jen málo filatelistů, kteří jsou seznámeni s touto problematikou. Informace můžete najít například na internetu (informace viz dále). K této problematice se vrátíme při příštím setkání vedoucích, které se uskuteční při FO. Pokud budete přítomni na výstavě OSTROPA, pak v pátek 25. 4. se zde můžete účastnit přednášky na toto téma.

V různém jsem poreferoval o přípravách výstavy BRNO 2005 a o naší OKM (naše webové stánky) a o KURÝROVI.

Poznámka redakce: (psáno pro Jihomoravský kurýr mládeže vydávaný OKM)

Autor: Zdeněk Okáč | 18. 6. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223