Z historie společných evropských známek

Myšlenka vydávání společných evropských známek vznikla mezi členskými zeměmi rady Evropy v r. 1949 aby symbolizovalo evropskou jednotu a společné zájmy jejich členů. Prvé známky se společným výtvarným řešením byly vydány v 6 zemích (Belgie, Nizozemí, Itálie, Lucembursko, Francie a federální Německo) 15.září 1956. V r. 1959 se rozhodla řada evropských zemí vytvořit Evropskou poštovní unii, oficiálně nazvanou CEPT (European Conference of Post and Telecommunications. A od té doby tato písmena a logo organizace se počalo objevovat na evropských známkách u slova EUROPA..

Výtvarné řešení bylo identické u všech členských zemí CEPT až do r..1973. Počínaje r.1974 CEPT pouze každým rokem vybírá náměty a výsledkem je rozdílné výtvarné řešení známek jednotlivých zemí. V r. 1974 bylo námětem sochařství, 1975 malířství, 1976 řemesla atd. Estonská pošta k připomenutí tohoto zlatého jubilea (50. výročí) vydala 4. ledna 2006 2 známky o hodnotách 6,00 (€ 0,38) a 6,50 (€ 0,42).

Z historie společných evropských známek


Autor: Zdeněk Moravec | 10. 1. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223