Z historie pohlednic: Pohlednice humorné

Datum vydání: 1. 4. 2012


Pro měsíc duben - bláznivý a nestálý, s proměnlivou teplotou i náladou a jak tvrdí meteorologové, měsíc, kdy se často vystřídají všechny čtyři roční období - jsem vám připravila pohlednice humorné. Nejeden z nás si určitě pamatuje na nějaký ten veselý žertík, na který 1. dubna "naletěl" a po zvolání "Apríl!" se smál. Možná se při této vzpomínce smějete i nyní. A to je dobře, neboť jak se říká, škoda je každého dne, kdy jsme se nezasmáli ...Historické prameny uvádí, že zvyk, dělat všelijaké šprýmy na 1. apríla trvá již více jak 3. století a přišel z Lotrinska, když r. 1634 francouzské vojsko Ludvíka XIII. obléhalo město Luneville. Právě zde pobývali Kardinál František Lotrinský a jeho neteř princezna Klaudie a ti se rozhodli uprchnout v přestrojení za sedláka a selku. Zvolili si datum 1. dubna, prošli klidně a nepoznáni, přestože byly stráže upozorněny. Hlídky na to nedbaly a udavačům se vysmály s ujištěním, že jejich pozornosti nikdo neujde. Nepředpokládaly, že by tak urození lidé použili převlek obyčejných vesničanů. A tak se stal první aprílový den předmětem velkého posměchu a narážek, později dnem různých švand a vyvádění, až se rozšířil do Evropy. Tolik z kronik.Mnoha generacemi potvrzený slogan "S úsměvem jde všechno líp" zná snad každý. Můj pohlednicový učitel, Václav Herman, jeden z největších filokartistů a odborník v tomto oboru v druhé polovině minulého století, vždy říkával, že humorná pohlednice je smích na cestách. Souhlasím. Humorná pohlednice určitě dovede přenést dobrou náladu z pisatele na příjemce, i když žije třeba na druhém konci světa. Současně se znovu i v tomto případě potvrzuje, že se pohlednice opravdu stala dokumentem doby. Když se totiž takovou veselou sbírkou probíráme, zjistíme, jak názorně nám obrázky ukazují nejen různý smysl pro legraci, ale i jaký vkus lidí tohoto světa v toku času byl a je.Pojďme se teď podívat do historie pohlednicové ... Podle data zjistíme, že humorné pohlednice vznikaly po zavedení otevřeného psaní velmi rychle. První často bývají litografické a jsou opatřeny tzv. dlouhou adresou. Z nejstarších jsou nejvíce známy, vyhledávány a obdivovány pohlednice herce, kabaretiéra a skladatele Josefa Švába-Malostranského. Tento muž se stal nejpopulárnějším pražským humoristou a také nakladatelem. Vydával řadu sbírek komických scén, výstupů, deklamací a žertů, kupletů a šansonů a v neposlední řadě také pohlednice. Žertovných pohlednic je známo několik set a všechny měly dobrý odbyt. Jsou číslované s maličkou černou perokresbou švába u čísla. Ovšem těm úplně nejstarším kresbička často chyběla a číslování bylo na adresní straně spolu s jeho jménem, adresou a většinou zde byla i nabídka dalších tisků. Jsou mezi nimi také pohledy satirické, někdy plné humoru až hořkého, zvláště ty, které se týkají např. nedostatku uhlí, potravin, bytů a podobně.V dalších edicích se vydavatel zaměřoval na nejrůznější náměty a jen pro zajímavost uvádím nabídku z jeho inzerátu v r. 1900, kde představuje nové soubory: "Pražské dopisnice pohledové v barvotisku (5 čísel); Barvotiskové dopisnice s českými pomníky (Hus, Havlíček, Žižka); Časové ilustrované dopisnice (120 čísel); Novinka: otevírací pohlednice (2 druhy); Dva barvotiskové pohledy na iluminovaný nový most Františka Josefa a Národní divadlo o návštěvě mocnáře; Původní barvotiskové pohlednice mikulášské (4 druhy), vánoční (4 druhy), novoroční (10 druhů), velikonoční (5 druhů), " atd. Na konci inzerátu je napsáno: "Dopisnice ty vyznamenány jsou velkou zlatou medailí na pařížské Světové výstavě roku 1900". Velmi pilný pán, viďte? Škoda jen, že zatím neexistuje kompletní seznam nebo katalog těchto "Švábovek", jak jim s oblibou sběratelé říkají. Já o něm nevím. Vím jen to, že sběratelé, kteří se na jeho pohlednice specializují, své vlastní seznamy mají, ovšem jen ke své potřebě. Možná se jednou dočkáme, že se dají do společné práce. Určitě by to stálo za to a věřím, že se nám potom i pochlubí.Také jiní nakladatelé pro náměty svých humorných pohlednic nechodili daleko. Nápady jim přinášel každodenní život a tak měli příležitost otisknout dílka karikaturistů, humorné obrázky reklamní, hospodské výjevy, výstřelky módy, různé humorné koláže na pohlednicích místopisných nebo i politické žerty, které ale musely být opatrné, aby unikly rakouské cenzuře. Důvtipní Češi si ovšem komentáře velmi rychle předali ústně. Velkou oblibu si rovněž rychle získaly pohlednice "proti světlu", kdy se nám odkrylo, většinou ve světlém nepotištěném místě nebo oválu, legrační doplnění původního obrázku. Někdy to byly na svou dobu obrázky i dosti choulostivé. Ostatně, našemu národu nebyl humor nikdy cizí a to i v době, kdy nám do smíchu moc nebylo. A to vlastně přetrvává až do dnešních dnů ...

Dalšími a stále oblíbenými pohlednicemi zůstávají poněkud novější humorné obrázky od A. L. Salače. O tomto malíři nemáme větší informace, ale jeho soubor, uložený v archivu pohlednic Orbis pictus v Pardubicích, čítá ke třem stům. Všechny jeho námětové pohlednice jsou zajímavé, ale legrační obrázky Bulíka a Žulíka, kteří si dělají různé naschvály, mám moc ráda a také celá moje rodina i vnoučata. Sběratelé po nich stále pátrají a jejich cena v poslední době značně vzrostla.

Z novodobých pohlednic s humorným námětem jsou známy četné edice. Z mnoha autorů si připomeňme alespoň obrázky pana Neprakty, Vl. Renčína, J. Kotoučka, M. Bartáka, St. Holého, Vl. Jiránka, O. Štembery a jeho pohlednice "Za Prahu krásnější" a nebo "Sport". Uplatňují se i noví kreslíři, z nichž mne docela překvapil Radek Machata, kterému humorný soubor Prahy s nádechem silně erotickým až pornografickým, vydalo studio REVYA s.r.o. Inu, také "dokument doby". Tyto a další novodobé pohlednice si ale ponechávám někdy na příště. Určitě jste se s některými z nich setkali a nebo našli ve vaší poště, nebo jste je dokonce ke zlepšení nálady zaslali svým bližním nebo přátelům.

V dnešní ukázce historických humorných pohlednic přijměte i některé zahraniční, které snad ani nemusím překládat.A již docela na závěr jsem vám vybrala ze své sbírky moudrosloví citát Karla Čapka:

"Humor je sůl země, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý!"

Přeji všem veselý apríl a jen samou radost!

Poznámka redakce Infofily: převzaté z našeho partnerského magazínu o pohlednicích Filokartie.cz. Pomožte tento projekt pro sběratele pohlednic znovu oživit. Uvedené články, které na Infofile hodláme zveřejňovat, ukazují jaký kvalitní obsah tento magazín má.

Autor: Květuše Veselá

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz