Z historie naší největší filatelistické rarity 4Kr PČ1919 na žilkovaném papíře s obráceným přetiskem

Přehnálkova aukce v Brně 1928

Psal jsem už před časem, že do našich známek něco přijde, že to něco však bude tak vysoké, jsem ovšem netušil. Čekal jsem vzestup a přišel vzeskok! A když tak sleduji ceny, dosažené v Brně, za naše rarity, začíná mi z toho být trochu úzko, neboť staré prvidlo, že po prudké hausse následuje vleklá baissa se kvůli „Poště československé 1919“ neukáže asi nesprávným. Ty těžké kusy najdou konečně vždy svého kupce, horší to však bude se známkami průměrnými, které vyhnala do výše jen dražební horečka a jež osamoceny ztrácejí ihned značnou část ceny, která za ně byla nepředloženě zaplacena.

Z historie naší největší filatelistické rarity 4Kr PČ1919 na žilkovaném papíře s obráceným přetiskem

Není však prozatím nutno oddávati se úvahám o budoucím poklesu, neboť jsme zatím v plném vzestupu a i když nevidíme vše tak růžově, jako náš dopisovatel ve svém dnešním článku „Přehnálkova aukce v Brně“ je nám jeho důvěra ve vzestupný cenový vývoj mnohem bližší, než staré škarohlídství, jež dovede jen negovat a nikdy se neodhodlá přes dokázané omyly k revisi svého stanoviska. Nic není ve filatelii tak nebezpečné, jako umíněnost, která v malém poškozuje jednotlivce, je-li šířena časopisecky, dovede poškodit celou filatelii. Každý autor filatelistického článku, jenž píše o našich známkách, si musí uvědomiti, že jeho omyly zaplatí snad sta sběratelů svými penězi a že jeho omyly znechutí snad desítkám sběratelů další filatelisování. Vítězstvím zdravého rozumu byl nedávno označován malý zájem pražských sběratelů o některé neregulérní tisky „P.Č. 1919“ a o měsíc později putuje unikát 4 K na žilkovaném papíře s převráceným přetiskem za 32.000,-Kč do ciziny, zakoupen jedním z největších vídeňských obchodníků.

A zatím co my zde budeme plnit sloupce časopisů úvahami o zdravém rozumu, budou si v cizině sběratelé plnit sbírky našimi doma podceňovanými raritami. Jednou je budeme ovšem kupovat za drahé peníze nazpět a pak teprve si uvědomíme, že zdravý rozum a filatelistická logika jsou dva docela protichůdné pojmy.
Ervín Hirsch, Tribuna filatelistů číslo 8 (Ročník VIII), v Praze dne 21. dubna 1928

(Z originálu doslovně přepsal Jaromír Petřík)

Pozn. autora
„Haussa“- růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách
„Baissa“- klesající tendence; pokles cen zboží nebo kurzů cenných papírů v burzovním obchodě

Autor: Jaromír Petřík | 7. 6. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223