XXVIII. Dni filatelie Slovenska - Piešťany 2011

Datum vydání: 28. 10. 2011


Tradícia Dní filatelie na Slovensku je známa, konajú sa už takmer tri desaťročia . Začali najprv v Stredoslovenskom kraji a na ich konaní má zásluhy popredný slovenský filatelista JUDr. Otto Gáťa. Neskôr sa stali celoslovenskou záležitosťou filatelistov s účasťou Slovenskej pošty, zástupcov samospráv, verejnosti a vôbec záujemcov o zbieranie poštových známok.

Naposledy sa konali v Piešťanoch zásluhou aktívnych organizátorov tamojšieho klubu filatelistov, najmä aktívneho slovenského filokartistu Alexandra Urminského. Ten zostavil zborník, ktorý slúžil ako pomôcka pre návštevníkov DFS. Zborník okrem príhovorov primátora mesta Rema Cicutta, generálnej riad. SP, a.s., Marcely Hrdej a riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch Marty Jurčovej priniesol aj oslovenie účastníkov predsedom ZSF Miroslavom Ňaršíkom. Okrem programu dní boli v zborníku aj odborné články venované 160. výročiu pošty Piešťany (autor L. Mušinský), Slovenským liečebným kúpeľom na 1. poštovej známke Piešťan ( J. Provázek) a Spomienky na históriu KF v Piešťanoch (A. Urminský). Z ďalších odborných článkov isto zaujala podrobne zmapovaná Poľná pošta slovenskej armády na vých. fronte v r. 1941-43 (J. Korený) a Jednorámové exponáty v smerniciach FIP (M. Bachratý). Zberatelia J.Píša a I. Tvrdý napísali príspevky o ochrane poštových cenín pred zneužitím na Slovensku a  o odtlačkoch výplatných strojov na Slovensku v r. 1992-2008. Jeden príspevok (autor F. Divok) o tvorbe regionálneho exponátu poštovej histórie bol k dispozícii iba v elektronickej forme. Všetky príspevky boli doplnené vhodnými ilustráciami, čo predurčilo zborník aj pre trvalejšie uloženie v knižnici filatelistu. Zborník vydal organizátor DFS 2011 agilný Klub filatelistov ZSF v Piešťanoch s podporou mesta a Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany v náklade 100 ks.

Ak odbočím od informácie o bulletine k samotným DFS, tak všetci účastníci boli s úrovňou a  priebehom podujatia spokojní a vyslovovali svoje poďakovanie usporiadateľom so želaním, aby sa do svetoznámych kúpeľov za filateliou dostali častejšie... A ten, kto neprišiel, môže ľutovať a ďalšiu šancu má o rok na budúcich XXIX. DFS. Kde to bude? O tom rozhodne už novozvolená Rada ZSF.Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz