Reklama

merkur-revue.eu

XI. sjezd KSČ - mapa ČSSR

XI. sjezd KSČ - mapa ČSSR
  • Číslo Pofis: 994
  • Nominální hodnota: 45 h
  • Barva: zelená
  •    1,-
  •    -
  •    0,50


Další doplňující informace:
Návrh: V. Polášek Způsob tisku: OTr
Rytec: B. Roule Zoubkování: RZ 11 3/4 : 11 1/4
    Náklad: 1 490 000
  

Seznam známek v tomto ročníku

Články z magazínu Infofila.cz

Eshop.infofila.cz - nabídka poštovních známek - filatelie v rozsáhlé nabídce.
Na DVD je devět známkových zemí - ČSR (1918-1939), ČSR (1945-1992), ČR (1993-2013), SR (1993-2013), Protektorát ČaM (1939-1945), Slovenský stát (1939-1945), Rakousko (1850-1918), Rakousko (1918-1938), Uhersko (1871-1918).
Čtvrté číslo spravodajca Zväzu slovenských filatelistov je rozsahem a obsahem vynikajícím časopisem pro všechny zájemce o filatelii.
Pro tematickou filatelii by byl popis života a díla Antonína Dvořáka příliš prvoplánový. Z tohoto důvodu mě zaujalo Dvořákovo sepětí s Kolumbem a vystěhovalectvím našich lidí do Nového světa.
Na známce je vyobrazena historická budova Slezského zemského muzea v Opavě, v popředí s postavou Genia, kterou je korunována kopule stavby.