Vzpoura v Boce Kotorské

Přiložená obálka FDC Černé Hory z ledna 2018 připomíná dramatickou událost v posledním roce první světové války – vzpouru rakousko-uherských námořníků v Boce Kotorské. Vzpoura propukla 1. února 1918 na pancéřovém křižníku Sankt Georg a depotní lodi ponorek SMS Gäa.

Ani na černohorské známce, ani na FDC sice nenacházíme zmínku o vzpouře. Nicméně, vyobrazení rakousko-uherského křížníku Sankt Georg na známce a datum vydání nepřímo připomíná tuto událost před 100 lety, které se zúčastnilo přibližně 6 tisíc námořníků. Zastoupení Čechů a Slováků v rakousko-uherské námořní flotile bylo nezanedbatelné. V souvislosti se vzpourou zmiňuje historie českého Němce Františka Rasche, rodáka z Přerova. Ten byl po potlačení vzpoury spolu s třemi dalšími vůdci vzpoury dne 11. února 1918 zastřelen.

Podle znalce vzpoury, námořního historika Reného Grégra († 2016), jehož otec v době služby u námořnictva Františka Rasche znal, byla hlavní příčinou vzpoury touha po míru, všeobecná únava z dlouhé války a nevyhovující těžké sociální podmínky na válečných lodích mocnářství.

Vzpoura v Boce Kotorské


Autor: Jaroslav Tomandl | 13. 3. 2019

Komentáře

Mám dotaz

Na známku nič,

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223