Vzpomínka na Dr. Karla Paděru

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych pár řádky vzpomněl na Doc. RNDr. Karla Paděru CSc., o jehož úmrtí ve věku 87 let jsem se bohužel dověděl až z časopisu Filatelie č.8/2010 a bez kontaktu s jeho rodinou jsem se s ním nemohl ani rozloučit. Tato zpráva je pro mne velice smutná, neboť neodešel jen fundovaný filatelista a badatel, ale především člověk s velkým „Č“, kamarád, přítel a učitel, který nikdy neodmítl na základě svých životních zkušeností a odborných znalostí poradit. Vzpomínám na své publicistické prvopočátky a na pozdější spolupráci s ním nejen na odborných článcích, ale i na nezištnou radu a pomoc při mém vydání publikace Obloukové typy 25h, i při soukromém vydání publikace Zkusmé tisky pro Národní výstavu Jihlava 2009. Kdysi nás seznámil JUDr. Beneš a od té doby po celá dlouhá léta jsem věděl, jak vzácný člověk je ten Karel. Na klubových výměnných schůzkách nebo na schůzkách Společnosti sběratelů knihtiskových známek byl o jeho názory a rady vždy velký zájem. Byl také výborným šachistou, ve věku 85 let vyhrál klubový seniorský turnaj.

V aktivním věku se věnoval mineralogii, znal několik jazyků a přednášel na univerzitách v Německu i Rakousku a za svou publikační činnost v tomto oboru obdržel i vysoká mezinárodní ocenění. Jeho sbírka polodrahokamů a vzácných minerálů se nachází v Národním muzeu.

Hluboké a komplexní znalosti měl o vydáních Hradčan, ,SO 1920, PČ 1919 i ostatních vydáních ČSR I., byl studnou vědomostí ohledně určování známkových polí, ke kterým měl spousty srovnávacího materiálu a byl také spoluautorem vydání studijní příručky Rekonstrukce III. a IV. tiskové desky Hradčany 25h.

Bádal a publikoval nejen o hradčanských vydáních, ale i o vydání Hospodářství a věda 1923 a v posledních letech ho velice zaujalo vydání Holubice 1920, u kterého se mu podařil nový objev v podobě další tiskové desky, kterou i získal. Musel jsem mu slíbit, že to nikomu až do jeho zveřejnění neřeknu, protože to byla jeho chlouba. Že to nyní prozrazuji mi snad odpustí, bohužel nevím v jakém stadiu rozpracovanosti tato studie je a kde se nachází, snad to ví jeho syn, protože jinak by to byla velká škoda, kdyby se tato jeho badatelská práce k filatelistům nedostala.

Občas jsme se vídali i soukromě v hospůdce na starém Chodově poblíž jeho bydliště, to místo už bude navždy opuštěné, ale ta setkání byla pro mne vždy přínosná a bylo nám spolu dobře, protože jsme si rozuměli. Byl to všestranný člověk, který měl druhým vždy co dávat a proto mi jeho přátelství bude moc scházet.

Čest jeho památce.

Vzpomínka na Dr. Karla Paděru


Autor: Ladislav Olšina | 26. 8. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223