Reklama

merkur-revue.eu

Významné osobnosti vědy a kultury - Elena Maróthy-Šoltézová

Významné osobnosti vědy a kultury - Elena Maróthy-Šoltézová
  • Číslo Pofis: 831
  • Nominální hodnota: 40 h
  • Barva: zelená
  •    2,-
  •    -
  •    1,-


Další doplňující informace:
Návrh: J. Klimovič Způsob tisku: OTr
Rytec: J. Goldschmied Zoubkování: RZ 11 1/4 : 11 1/2
    Náklad: 1 270 000
  

Seznam známek v tomto ročníku

Články z magazínu Infofila.cz

Monografia je najvýznamnejšia publikácia vytvorená a vydaná ZSF. Obsahuje asi 10 tisíc údajov
Bohuslav Hlinka a Doc. Dr. Ludvík Mucha, CSc. vydali před lety Filatelistický atlas, který já považuji za nejlepší pomůcku pro sběratele známkových zemí.
Každé nové objevy z historie známkové tvorby prochází i v průběhu (emisně již ukončených) dějin československé poštovní známky badatelskou aktualizací. Takové oživení může přinášet zajímavé problémy.
Komisia pre udeľovanie Ceny Zväzu slovenských filatelistov na svojom zasadnutí 29. 11. 2003 jednomyseľne udelila
Když jsem před léty začínal se svou námětovou sbírkou, mimo poštovních známek jsem do ní sporadicky zařazoval obálky prvního dne vydání, tedy FDC.