Vývoj pošty na Slovensku

Dejiny poštovníctva - t.j. história doručovania správ buď ústnych alebo písaných pomocou peších či jazdeckých poslov, prípadne prepravovaných iným spôsobom, siahajú až do najstarších čias. Spôsob prepravy správ závisel od kultúrnej, hospodárskej a technickej úrovne krajiny.

Podľa toho rozdeľujeme dejiny poštovníctva nasledovne:

1. Posolské zriadenie neorganizované - v období do roku 1530;
2. Posolské zriadenie organizované poštovým spôsobom - v období od roku 1530 asi do roku 1750;
3. Obdobie dostavníkovej pošty (predznámkové) - od roku 1750 do roku 1850;
4. Obdobie známkové - od roku 1850 dodnes.

Toto delenie má platnosť pre historický vývoj poštovníctva len na našom území. Inde ho určujú miestne pomery; tak napr. za posledné, t.j. známkové obdobie sa vo všeobecnosti pokladá obdobie od roku 1840, prípadne od vydania prvej poštovej známky na tom-ktorom území bez ohľadu na jeho vtedajšie politické začlenenie.

Zdroj www.zsf.chtf.stuba.sk

Autor: Martin Polovka | 13. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223