Výtržník

Datum vydání: 2. 9. 2011


V slovníku cudzích slov nájdeme vysvetlenie významu slova „brajgel“ ako neporiadok, zmätok, výtržnosť. Toto nelichotivé slovo je odvodené od mena slávneho holandského maliara Pietra Breughela staršieho. Bola to reakcia na jeho maliarsky štýl. Jeho obrazy boli plné množstva drobných postavičiek, ktoré vytvárali dojem veľkého neporiadku – a tak sa na označovanie neporiadku zaužívalo jednoducho slovo „brajgel“ .


Pieter Brueghel starší sa narodil pravdepodobne v meste Brede (teraz holandské mesto), okolo roku 1525. Bol to flámsky renesančný maliar. Maľoval žánrové obrazy z prostredia vidieka. Bol zakladateľom maliarskej dynastie Brueghelovcov. Roku 1569 svoje obrazy začal podpisovať bez „h“. Pieter Brueghel zomrel v Bruseli 9. septembra 1569.

Peter Breughel starší bol zo všetkých členov tohto rodu najnadanejší Jeho štýl prevzal od neho syn Peter Breughel mladší. Hoci bol zručný výtvarník nedosahoval jeho kvalít najmä v myšlienkovej. Otcove obrazy okrem osobitnej kompozície obsahovali hlboké myšlienky . Mali svoju filozofiu. Breughel mladší okrem vlastných diel vytváral takmer dokonalé kópie otcových obrazov. Na týchto kópiách zarábal dosť slušné peniaze. Pri kópiách používal techniku „poucingu“ ktorá je podobná kopírovaniu krajčírskych strihov. Detaily originálu prenášal na papier prepichovaním. Pričom ale nezbadal symboliku v origináli a tak si niektorých prvkov nevšimol, alebo ich nepovažoval za dôležité. Jeho vlastné obrazy boli farebne pestrejšie, ako ukazuje rumunská poštová známka.


Na ruskej známke je obraz Pietra Brueghela staršieho „Klaňanie sa kráľovi Snehu“

Obrazy Pietra Brueghela staršieho boli satirické a kritizovali vtedajšiu spoločnosť. ( Že by predsa bol výtržníkom?) Pomocou komických obrazov, ktoré sú bohaté duchom, vytvoril prvé zobrazenie akútneho sociálneho protestu. Na známkovom aršíku z Guiné - Bissau môžeme vidieť kritický obraz - „Boj medzi karnevalom a pôstom“, - ktorý namaľoval Pieter Breughel v roku 1559. Zachytáva festival v južnom Holandsku a predstavuje kontrast medzi dvoma stránkami života. Na ľavej strane je zobrazený prejav radosti, roztopaše, hodovania a na pravej strane kostol vyjadruje zbožnosť, striedmosť a rehoľu. Slušne vychované, hrajúce sa deti pred kostolom sú  kontrastom pivných scén pred krčmou. Známka vložená do aršíka je kópiou obrazu Pietra Brueghela staršieho „Žatva“


Hlavný obraz aršíku „Boj medzi karnevalom a pôstom“ poukazuje na dvojtvárnosť reformačného hnutia. Takýto výsmech bol v tom čase veľmi nebezpečný a vyvolával okamžite represie zo strany politickej moci.

Ak by ste vzali lupu a prezreli podrobnejšie spodnú časť obrazu, videli by ste tam tlstého muža, ktorý je vedúcou postavou karnevalového sprievodu. Sedí na vinnom sude ako na koni, na hlave má veľký koláč, ktorý mu slúži ako prikrývka hlavy. Ako zbraň má na ražni narazenú hlavu ošípanej.

Pieter Breughel na smrteľnej posteli požiadal, aby jeho najodvážnejšie obrazy po jeho smrti rodina spálila a vyhla sa tak možnému prenasledovaniu.

Možno po rokoch meno Pietra Breughela širokej verejnosti nebude nič hovoriť. Ale brajgel na celom svete bude existovať vždy a všade, takže aj týmto spôsobom zabezpečí flámskemu umelcovi nesmrteľnosť.

Autor: Robert Hončariv

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz