Výstavy ŽĎÁR 2004

SČF pověřil KF 06 - 10 Žďár nad Sázavou uspořádáním Národní výstavy poštovních známek ŽĎÁR 2004 a výstavy poštovních známek Premiéra Žďár 2004. Obě výstavy se konaly 21. – 23. 5. 2004 v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou při příležitosti 10. výročí zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výstavu 21. 5. 2004 v 9 hod. slavnostně zahájili primátor města Mgr. Jaromír Brychta, poslanec Jan Kasal a předseda Svazu českých filatelistů Ing. Lumír Brendl.

Na národní výstavu bylo doručeno celkem 67 exponátů, z nichž 4 byly zařazeny do nesoutěžní třídy, 51 do klasických výstavních tříd, 7 do třídy jednorámových exponátů a 5 do otevřené třídy. V klasických soutěžních třídách bylo vystaveno ve třídě tradiční 9, poštovní historie 3, celin 2, tematické 12, mládeže 15, filatelistické literatury 9 a ve třídě fiskální filatelie 1 exponát. Jury (ve složení předseda W. Müller, tajemník J. Maleček, členové J. Cacka, L. Ondruška, J. Petrásek, J. Šilhan, J. Šolc, V. Špatný, Z. Töpfer, V. Vaníček, J. Zronek, pozorovatelé Z. Okáč, J. Starec) udělila 51 medailí, z toho 3 zlaté, 3 velké pozlacené a 16 pozlacených, 10 velkých stříbrných a 10 stříbrných a 9 postříbřených medailí.

V tradiční třídě udělila jury 1 zlatou medaili exponátu Osvobozená republika Ing. Bohumíra Pospíšila. Nejúspěšnějším exponátem ve třídě poštovní historie byl exponát Ing. Romana Zoubka Státní pošta v Litomyšli (2. část, 1918 – 1937), kterému jury přidělila pozlacenou medaili. Hodnotné exponáty byly představeny ve třídě celin. Zlatou medaili si odnesl exponát Československo: dvojité odpovědní dopisnice v poštovním provozu v letech 1918 – 1939 Ing. Milana Černíka a velkou pozlacenou medaili doplněný exponát Rakousko–Uhersko: úřední přítisky známky František Josef I. na soukromou objednávku Jana Mikulčáka. V tematické třídě obhájil zlatou medaili exponát Lipsko – veletržní město Ing. Davida Schillera, velké pozornosti návštěvníků se těšil přepracovaný a novými materiály doplněný exponát Motocykl v životě člověka Jiřího Horáka, kterému jury přidělila velkou pozlacenou medaili.

Ve třídě mládeže vynikl exponát Michala Musila Rakousko 1850 – 1918, který získal nejen velkou pozlacenou medaili, ale i blahopřání jury. Z šesti pozlacených medailí bych rád připomenul dobře zpracovaný exponát Z historie svitavské pošty Petra Třeštíka se zajímavými materiály, nejlepší tematický exponát třídy mládeže Bezpečnost silničního provozu Tomáše Pavelky a exponát Jakuba Macouna Cenné nálepky APOST České pošty.

Ve třídě jednorámových exponátů převažovaly exponáty netematické (5) nad tematickými (2). Při jejich hodnocení pokračovala jury v experimentálním ověřování směrnice FIP z června 2003 v národních podmínkách a udělila celkem 2 zlaté, 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Nároky, kladené na jednorámové exponáty, jednoznačně splnily vítězné exponáty Adolfa Kuchyňky Severní dráha císaře Ferdinanda a Karla Bičovského Pošty cizích států na území Číny.

Exponáty otevřené třídy hodnotila jury podle kritérií, schválených kongresem FEPA v březnu 2004 ve Valencii. Stupeň výborný získal exponát Adolfa Burgera Nikdy více fašismus – nikdy více válku, zbývající exponáty ocenila jednou stupněm chvalitebný a třikrát stupněm dobrý.

Na výstavě Premiéra ŽĎÁR 2004 bylo vystaveno celkem 62 exponátů, z toho 42 v klasických výstavních třídách, 14 ve třídě jednorámových exponátů a 6 v otevřené třídě. Je potěšující, že převážná většina z nich byla vystavena poprvé. V klasických soutěžních třídách bylo vystaveno ve třídě tradiční 11, poštovní historie 6, celin 5, astrofilatelie 1, tematické 8, mládeže 6, filatelistické literatury 3 a ve třídě fiskální filatelie 3 exponáty. Jury (ve stejném složení), po přeřazení dvou exponátů z otevřené třídy do třídy poštovní historie, udělila 44 medailí, z toho 9 zlatých, 7 velkých pozlacených a 8 pozlacených, 5 velkých stříbrných a 6 stříbrných, 6 postříbřených a 3 bronzové medaile.

V tradiční třídě dominoval exponát Československo 1945 – 1953 JUDr. Zdeňka Koupala, kterému jury přidělila 93 bodů a zlatou medaili. Jen o čtyři body méně získal exponát Hradčany Ing. Jana Štolfy s velmi vzácným a běžně se nevyskytujícím materiálem tohoto sběratelského oboru. Ve třídě poštovní historie nejvíce bodů a zlatou medaili získal exponát Významné poštovní úřady Levanty Karla Bičovského. Zlatou medaili rovněž získal a vystaveným materiálem překvapil exponát se zbytečně dlouhým názvem Noviny, novinové kolky, dokumenty a známky na území Rakouska – Uherska a západní Evropy do roku 1918 Vladimíra Šimka, původně vystavený v otevřené třídě.

Neméně hodnotné exponáty představila třída celin. Zlaté medaile shodně získaly exponáty Celiny se známkou František Josef I. jubilejní Ing. Jana Krátkého, Celiny S.H.S. 1918 – 1928 Bohumila Kukačky a Celiny Švýcarska Josefa Svojitky. Veřejnost zaujaly i nové tematické exponáty, z nichž exponáty Voda tvoří, mění, boří RNDr. Karla Špačka a Od rukopisu ke knize a časopisu Ing. Davida Schillera obdržely pozlacené medaile. Velmi zajímavý a u nás zcela neznámý materiál představil Ing. Jiří Černý v exponátu Kolky indických států, který ve třídě fiskální filatelie byl ohodnocen zlatou medailí.

Ve třídě mládeže vystavenými materiály překvapil exponát Velká Británie 1814 – 1901 Antonína Mojsla (velká pozlacená medaile), tematickým zpracováním však diváky více okouzlily exponáty mladých kadaňských filatelistů Poštovní schránky Davida Skleničky a Oheň nebezpečný živel Milana Truhláře, ohodnocené pozlacenou medailí.

Ve třídě jednorámových exponátů opět převažovaly exponáty netematické (10) nad tematickými (5). K netematickým jednorámovým exponátům byl jury přeřazen jeden exponát z otevřené třídy. Jury udělila celkem 4 zlaté, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí. Způsobem zpracování a filatelistickými znalostmi vynikly zlaté exponáty Pavla Paščáka Velká Británie – vydání 1870, Marie Justýnové OH Paříž 1924 a Československo, Karla Bičovského Nizozemská Indie – klasické vydání Vilém III. a Jiřího Horáka Značky automobilových veteránů Čech a Moravy. V otevřené třídě získaly dva exponáty hodnocení výborný a jeden exponát hodnocení dobrý.

K nejdůležitějším doprovodným akcím výstavy se řadily výstavy grafiků Martina Srba a Martina Činovského.

Dnes již s nostalgií vzpomínáme na žďárské výstavy, první výstavy konané po vstupu České republiky do Evropské unie. Národní výstava byla poslední kvalifikační výstavou pro Evropskou výstavu poštovních známek BRNO 2005, velkým kladem výstavy Premiéra byla skutečnost, že převážná většina exponátů byla na ní poprvé představena odborné i laické veřejnosti. Obě výstavy bezesporu přispěly k rozvoji organizované filatelie, důstojně reprezentovaly Svaz českých filatelistů a svým návštěvníkům připravily nevšední zážitky a mnoho podnětů k přemýšlení.

Autor: Walter Müller | 21. 7. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223