Vystavování a hodnocení exponátů otevřené třídy na soutěžních výstavách, pořádaných SČF po 1. lednu

Řídící výbor Mezinárodní filatelistické federace (FIP) schválil v roce 2009 předběžná soutěžní kritéria pro hodnocení soutěžních exponátů otevřené třídy (open class). Předpokládá, že kritéria schválí delegáti v říjnu 2010 na kongresu FIP v Lisabonu. Tato kritéria se budou po dobu 2 let ověřovat v praxi. Pokud se při ověřování potvrdí jejich úspěšnost, budou definitivně potvrzena na kongresu FIP v roce 2012. Otevřená třída by se pak již stala – obdobně jako dnes třída jednorámových exponátů – oficiální soutěžní třídou FIP. Do té doby pověřil odpovědným za problematiku otevřené třídy tajemníka komise FIP pro tematickou filatelii.

FIP předpokládá, že exponáty otevřené třídy budou mít standardně 5 rámů (80 listů formátu A 4), čímž by byly srovnatelné s ostatními soutěžními třídami FIP. Během prověřování se mimo jiné i rozhodne, zda se v otevřené třídě umožní rozsah exponátu až 8 rámů jako u ostatních tříd po dosažení hodnocení na úrovni 85 bodů na mezinárodních výstavách pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP nebo FEPA. Exponáty otevřené třídy budou hodnotit jurymani, vybraní předsedou jury.

Řídící výbor FIP umožňuje vystavovatelům exponátů otevřené třídy rozvíjet obsah podle své volby. Autor exponátu otevřené třídy má oproti autorovi tematického exponátu jednu podstatnou výhodu navíc – má k dispozici nejen všechny druhy filatelistických, nýbrž i nefilatelistických materiálů, aby jasně, logicky a věcně správně uspořádal pomocí ilustrací a dokumentů podle předem zvoleného plánu určitý příběh do podoby exponátu.

Sběratel má absolutní svobodu tvorby, platí pro něho pouze dvě omezení:
a)filatelistický materiál musí představovat nejméně 50 % rozsahu exponátu,
b)vystavený nefilatelistický materiál má mít tloušťku maximálně 5 mm.

Tloušťka nefilatelistického materiálu byla omezena z důvodu umožnění zasklít albový list, na kterém je připevněn, do výstavního rámu. V exponátu lze využívat pohledy, pamětní listy, celiny s neoficiálními přítisky, bankovky a mince, fotografie, výstřižky z novin a časopisů, telefonní karty, zápalkové nálepky, pivní tácky, krajky, vylisované květiny ap.

Výkonný výbor SČF rozhodl, že počínaje 1. 1. 2010 se bude na výstavách pořádaných SČF při vystavování a hodnocení exponátů otevřené třídy řídit výše uvedenými doporučeními řídicího výboru FIP. Organizační výbory soutěžních filatelistických výstav proto budou do soutěžní otevřené třídy přijímat pouze pětirámové exponáty.

Počínaje dnem 1. 1. 2010 se na exponáty otevřené třídy vztahují veškerá ustanovení Výstavního řádu SČF. Exponáty otevřené třídy, poprvé vystavené po 1. 1. 2010, se již musí podrobit předepsané kvalifikaci podle čl. 12 Výstavního řádu SČF, shodně s exponáty ostatních výstavních tříd.

Pětirámovým exponátům otevřené třídy, které byly vystaveny do 31. 12. 2009, zůstávají v platnosti přidělené body, a to nezávisle na kategorii výstavy, na níž byly získány. To znamená, že po 1. 1. 2010 mohou být do soutěže na regionální výstavy přijaty exponáty, které již obdržely nejméně 65 bodů, na národní výstavy 70 bodů. Kvalifikaci pro výstavy pořádané pod patronátem, záštitou nebo uznáním FIP nebo FEPA určí výstavní propozice (IREX) těchto konkrétních výstav.

Exponáty otevřené třídy, které byly vystaveny do 31. 12. 2009 s nižším počtem rámů, mohou být vystaveny i v roce 2010, nemohou však získat kvalifikaci na výstavy vyšších kategorií.

Pro maximálně objektivní hodnocení budou platit kritéria řídícího výboru FIP, zveřejněná v časopisu FIP FLASH č. 107/2009:

Vystavování a hodnocení exponátů otevřené třídy na soutěžních výstavách, pořádaných SČF po 1. lednu


Autor: Walter Müller | 30. 4. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223