Výstavné rámy PRAGA-88 dožívajú?

Svetová výstava PRAGA 1988 priniesla pre filateliu veľa. Jedným z nesporných kladov boli aj nové výstavné rámy, ktoré sa po skončení výstavy rozdelili na jednotlivé kraje. To umožnilo bývalým Krajským výborom ZČSF prideliť zostatky rámov z PRAGY 1978 na jednotlivé kluby filatelistov podľa ich záujmu. Len v rámci západného Slovenska bolo takto pridelených vyše 200 rámov na KF. Umožnilo to v KF vlastniť výstavné rámy priamo u seba, čím vzrástol počet klubových propagačných výstav, ako hlavný prostriedok propagácie filatelie v obci a meste. Výstavné rámy z PRAGY 1988 sú ľahké a ich montáž je pomerne rýchla . Za vyše 20 ročnú históriu ich používania sa však viac či menej opotrebovali. Nevýhodou je malá odolnosť voči neskúseným montážnikom, ktorý si často mýlia uťahovanie šrubov v lištách s šrubami na želeničnom moste. Dochádza tak k poškodzovaniu závitov a lišty v stojkách nedržia pevne. Aj preto som na pokyn predsedu ZSF – p. Ňaršíka prerezal závity z M 6 na M 7 a vymenili sme skrutky na stovkách lišt.

Ďalším problémom, ktorý vyplýva z vnútorných dokumentov je označovanie exponátov, ich dosiahnuté hodnotenie, šípky zo smerom prehliadky a iné. Organizátori výstav k tomu využívajú rôzné samolepky a lepiace pásky, ktoré, ale po skončení výstavy neodstrania. A je to aj pochopiteľné, veď likvidácia výstavy je veľkou úľavou pre organizátorov.

Tieto rôzné prilepence sa z líšt veľmi ťažko odstraňujú. Ja to robím teplovzdušnou pištoľou, tupou špachtľou a riedidlom. Sú to však všetko zbytočné náklady. Označovanie exponátov a ďalšie rôzné nápisy je pritom možné písať na obyčajný papier (80 – 120 g/m2) a v tvare obráteného „V“ len vložiť do drážky hornej lišty. Po skončení výstavy sa tieto lístky vyhodia a lišty zostanú čisté a pripravené pre ďalšiu výstavu. Ako dlhoročný správca centrálneho skladu výstavného zariadenia ZSF, to odporúčam a žiadam od všetkých, ktorí si u mňa zapožičavajú výstavné zariadenie. Ďalším problémom je čistota jednotlivých častí – rámy, stojky, spojky, ... Pri manipulácii sa hliníkové konštrukčné prvky ľahko poškodzujú rôznými oderkami čo pre návštevníka výstavy vzbudzuje dojem, že rámy a stojky sú špinavé. Vystavujeme tak kvalitné a tiež drahé materiály na špinavej konštrukcii. Odstránenie takýchto oderkov si už vyžaduje vysokú zručnosť s jemnou brúskou. Prestriekanie rámov, stojek a líšt akoukoľvek farbou by bolo náročné a neprinieslo by požadovaný výsledok. Alebo majú kolegovia a priatelia v ČR a inde iné skúsenosti, alebo radu?

Autor: Karol Milan | 9. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223