Výstava poštovních známek LIBEREC 2019

Ve dnech 25. až 29. září 2019 proběhla v Liberci výstava poštovních známek. Tato výstava navázala na úspěšné výstavy poštovních známek v letech 1978, 1967 a 1952. Výstava byla sice nazvaná národní, tedy nejvyššího prvního stupně, ale byly vystavené a hodnocené exponáty všech tří stupňů, tedy Premiéra (P) – třetí stupeň, Regionální (R) - druhý stupeň a Národní výstava (N) – první stupeň.

Výstava byla instalovaná v nádherné budově Kavárna POŠTA – naproti divadlu F. X. Šaldy a liberecké radnice. Ostatně, posuďte sami podle fotografií.
Budova bývalé Kavárny POŠTA nyní patří Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje, které udělilo záštitu Národní výstavě poštovních známek LIBEREC 2019. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje si tímto nejen od pořadatelů, ale ode všech návštěvníků zaslouží poděkování. Další záštitu nad výstavou převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník. Podle velmi střízlivého odhadu pořadatelů navštívilo výstavu za 5 dnů kolem 3.000 návštěvníků.

Výstava poštovních známek LIBEREC 2019
Budova Kavárny POŠTA – místo pořádání výstavy

Výstava poštovních známek LIBEREC 2019

Výstava poštovních známek LIBEREC 2019
Pohled do výstavních prostor Kavárny POŠTA

Pořadatelem výstavy byl Svaz českých filatelistů prostřednictvím Klubu filatelistů Liberec, z.s. Organizačně výstavu zajišťovalo SČF prostřednictvím Klubu filatelistů 04-01 Liberec. Organizační výbor pracoval ve složení:

Předseda výstavního výboru: Josef Chudoba, místopředseda výstavního výboru: Jiří Kraus, místopředseda výstavního výboru: Roman Kollitz, vedoucí technického odboru: Tomáš Netušil, vedoucí filatelistického odboru: Tomáš Pazderník, revizní komise: Josef Straka.

Výstavní jury: předseda: Lubor Kunc, místopředseda: Julius Cacka, tajemník: Zdeněk Okáč, členové: Milan Černík, Jiří Sedlák, Vojtech Jankovič (národní komisař SR), Václav Kopecký, Václav Svoboda.

Při příležitosti výstavy vydala Česká pošta s.p. ve spolupráci s klubem filatelistů v Liberci pamětní listy s motivem Ještědu (podrobnosti o možnosti získání pamětního listu jsou uvedené na konci článku).

Výstava poštovních známek LIBEREC 2019
Pamětní list Filatelistická výstava I. a III. Stupně Liberec 2019

Soutěžní výstavní třídy všech stupňů:

1. tradiční filatelie
2. poštovní historie
3 celiny
4. aerofilatelie
5. astrofilatelie
6. tematická
7. fiskální filatelie
9. otevřená
10. mládeže
11. cartes maxima

Exponáty, co se týká rozsahu, tvořily jednu výstavní plochu (jednorámový exponát), pět výstavních ploch a při dosažení minimálně 85 bodů na Světové výstavě FIP 85 bodů osm výstavních ploch. Pro zajímavost: Na výstavě bylo celkem 5 osmiránových exponátů z 99 soutěžních exponátů. Celkově, včetně nesoutěžních exponátů jich bylo 119, což je úctyhodné číslo. Dle sdělení pořadatelů, pouze výstavní rámy vážily 11,5 tuny. Výstavní plocha má kapacitu 16-ti standardních albových listů (26,5 x 28,5 cm) nebo listů formátu A4, uspořádaných ve čtyřech řadách po čtyřech listech. Mohou být vystaveny i listy formátu A3 nebo kombinace listů A3/A4.

Pro autory nejúspěšnějších exponátů byly připravené pěkné věcné ceny. Pro všechny vystavovatele potom medaile a diplomy.

A nyní k jednotlivým výstavním třídám a jejich výsledkům.

Začnu třídou Poštovní historie, výsledky třídy Tradiční filatelie tentokrát nechám nakonec. Nebudu psát hodnocení podle stupně výstavy, ale podle počtu bodů a udělených medailí /u popisovaných exponátů uvedu pouze (P) = Premiéra, (R) = Regionální, (N) = Národní./

Třída Poštovní historie měla nebývalou úroveň, jakou jsme na Národních výstavách řadu roků neviděli. Nejlepšího výsledku v bodovém hodnocení ve výši 96 bodů, velkou zlatou medaili a cenu výstavy získal Daniel Bringer z Francie za 5 rámový exponát (N): „Swedish Scientific Expedition to the Antarctic Region.“ Další 5 rámový exponát na téma průzkumu Antarktidy získal 92 bodů a velkou zlatou medaili od vystavovatele Hala Vogela z USA. Název tohoto exponátu (N):„1838 – 42 Wilkes Antarctic Expedition: Its many (often unfavorable) facets. Pro zajímavost uvedu, že na světových výstavách u 5 rámovek bývá hodnocení přes 90 bodů výjimečné a 95 bodů a více jsem ještě za 5 rámový exponát na světové výstavě neviděl. Například loni na světové výstavě Thailand 2018 získal 91 bodů 5 rámový exponát „Chinese Custom Large Dragon Stamps 1878 – 1897“ Jingtao Suna z Číny, který tam měl unikátní eseje první čínské známky za více než 1 milion USD... O to větší absolutorium si zaslouží exponáty vystavené v této třídě v Liberci.

Vedle těchto exponátů zahraničních vystavovatelů kraloval ve třídě Poštovní historie exponát Petra Severína (P): „Cancellation of Slovak post offices in the period 1850 – 1867.“ Jedná se o dopisy vyplacené rakouskými známkami a poštovně znehodnocené poštami na území tehdejšího Slovenska. Tento 5 rámový exponát získal 96 bodů, zlatou medaili a cenu výstavy. Jen podotýkám, že vzhledem k tomu, že exponáty vystavované na stupni Premiéra nemohou získat velkou zlatou medaili, proto je uvedena „pouze“ zlatá medaile, i když exponát získal 96 bodů. Osobně jsem obdivoval preciznost a detailní přesnost prezentace všech vystavovaných materiálů. Každý materiál byl v rámečku, což působilo velice esteticky a vzácné položky byly odlišené popisem červené barvy. V rozhovoru s Petrem Severínem jsem ohledně prezentace exponátů získal cenné rady, kdy mi poradil, co například vylepšit i v případě mého exponátu.

Dalším exponátem, který získal přes 90 bodů byl 8 rámový exponát Miloše Červinky (N): „Poštovní historie na Děčínsku.“ Tento vynikající exponát, vystavovaný na světových výstavách získal v Liberci 93 bodů, velkou zlatou medaili a cenu výstavy. Vladimír Munzberger vystavoval 8 rámový exponát (N): „Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900“ za který získal 91 bodů a též velkou zlatou medaili. Nejsem sice odborník na perfiny, ale materiály a zpracování byly na vynikající úrovni, zvláště když jsem si vyslechl pochvalné komentáře od návštěvníků specializujících se na perfiny.

Úspěšný byl 5 rámový exponát Vladimíra Malovíka (N): „Poste Restante,“ který získal 87 bodů, zlatou medaili a cenu výstavy. Stejný počet bodů a zlatou medaili získal Antonín Šmíd za 5 rámový exponát (N): „Pražská potrubní pošta I. část“ a o bod méně, tedy 86 bodů a další zlatou medaili získal Antonín Šmíd za svůj druhý exponát (N): „Pražská potrubní pošta II. část.“ 86 bodů a zlatou medaili získal další exponát Francouze Daniela Bringera na téma výzkumu Antarktidy (N): „Scottish National Antarctic Expedition 1902 – 1904.“ Za zmínku určitě stojí exponáty Jindřicha Vomely na stupni Premiéra (P), kdy za 5 rámový exponát „1. čs. armádní sbor v SSSR získal 84 bodů a zlatou medaili a za svůj druhý 5 rámový exponát „Bolestný začátek Československa“ získal 83 bodů a též zlatou medaili. Pozn. Při výstavním stupni Premiéra se uděluje zlatá medaile již při dosažení 75 bodů.

83 bodů a zlatou medaili ještě získal 1rámový exponát Vladimíra Malovíka (P): „Poštovní odpovědní korespondence.“ 82 bodů a zlatou medaili získal 1 rámový exponát Pavla Švejnara (P): „Doporučená a expresní úřední psaní v době RČS 1918 – 1939.“ 81 bodů a zlatou medaili získal Jaroslav Borůvka za 5 rámový exponát (P): „Poštovní úřad Jaroměř na trase slezského kurzu v předznámkovém období. 76 bodů a zlatou medaili získal Jindřich Vomela za 5 rámový exponát (P): „Čs. vojenské jednotky a občané ve Španělsku, Francii a na Blízkém východě.“

Tolik asi k nejúspěšnějším exponátům ve třídě Poštovní historie.

Výstava poštovních známek LIBEREC 2019
Jaromír Petřík s Petrem Severínem (vpravo) před jeho exponátem

Ve třídě Celin byly vystavené pouze 3 exponáty, kdy nejvyšší bodové hodnocení ve výši 71 bodů měl Pavel Švehla za 1rámový exponát (P): „Vnitropoštovní obálky bez loga“ a jeho druhý 1rámový exponát (P): „Vnitropoštovní obálky s logem trubky“ získal 70 bodů. Zajímavé je na tom, že Pavel Švehla přišel s originálním nápadem vystavovat tyto ne moc běžné filatelistické materiály, které jsem doposud na výstavách neviděl. Za tyto exponáty si Pavel Švehla odvezl pozlacené medaile.

Ve třídě Aerofilatelie byl pouze jediný exponát Bedřicha Helma (N): „Air mail of U. S. Army post offices in Czechoslovakia 1945.“ Tento 1 rámový exponát získal velkou zlatou medaili a 90 bodů, stejně jako loni na světové výstava Thailand 2018 v Bangkoku.

Ve třídě Námětové filatelie bylo vystaveno celkem 11 exponátů. Nejlépe si vedl Petr Fencl, který za 5 rámový exponát (N): „Československé stopy ve vesmíru“ získal 85 bodů a zlatou medaili. Další vystavovatel František Sopko následoval již s velkým odstupem, kdy za 5 rámový exponát (N): „Hry z Olympie, hry zo všetkých najslavnějšie“ získal 75 bodů a pozlacenou medaili, jako třetí Milan Šajgalík za 1 rámový exponát (P):„Dve miesta pod Zoborom v Nitre“ získal ohodnocení 71 bodů a též pozlacenou medaili.

Ve třídě Fiskální filatelie vystavoval jediný exponát Jiří Černý. Za precizně studijně zpracovaný 5 rámový exponát indických kolků (P): „Indian state revenues: The hand- and machine stamped adhezive issues“, navíc s velmi vzácnými materiály získal pouhých 72 bodů a pozlacenou medaili...

Ve třídě Literatury bylo vystaveno 9 exponátů a všechny v Národní třídě (N). 83 bodů, velkou pozlacenou medaili a cenu výstavy získal domácí vystavovatel Milan Stodola za výborně zpracovanou knihu o „otci“ našich rytců a grafiků „Eduard Karel – Život a dílo.“ Osobně jsem si tuto knihu zakoupil a rozhodně nelituji. Právem si toto ocenění zaslouží. 83 bodů a velkou pozlacenou medaili získal Ivan Leiš za knihu „Frankotypisté,“ 78 bodů a pozlacenou medaili si odváží až do USA autor Mark Wilson za knihu: „The Dove Issue: A Handbook for Collectores of Stamp and Covers.“ Jedná se o pěknou propagaci československých známek v anglicky mluvících zemích. Za zmínku určitě stojí i exponáty Emanuela Lukeše: České dějiny a známky (studie) a spoluautorů Václava Pixy a Ladislava Havlátky: „Katalog – Jihočeská výdejní místa a Partneři České pošty.“ Oba tyto exponáty získaly po 76 bodech a pozlacené medaile.

Třída Otevřené filatelie byla zastoupena excelentními exponáty prezentující výzkum Antarktidy. Velice k ní přispěly exponáty zabývající se poštovními zásilkami. Viděli jsme originály dopisů téměř všech polárních výprav od roku 1820, kdy výzkum Antarktidy začínal.Vynikající hodnocení 95 bodů, zlatou medaili a cenu výstavy získal Serge Kahn z Francie za 5 rámový exponát (N): „French Activities in the Arctic 1828 – 1939.“ Za svůj další 5 rámový exponát (N): „Dumunt d Urville Helps Reveal Antarctica“ získal Serge Kahn 94 bodů a další zlatou medaili. Vynikajícího úspěchu 95 bodů, zlatou medaili a cenu výstavy dosáhl domácí vystavovatel Jiří Kraus za 8 rámový exponát (N): „Finding Antarctica – Then Finding More of it.“ Za svůj další 5 rámový exponát (N): „First Swedish Antarctic Expedition 1901 -1904“ získal Jiří Kraus 91 bodů a zlatou medaili. Měl jsem možnost tyto exponáty vidět loni na světové výstavě Praga 2018 a mohu říct, že už tehdy mne velice zaujaly. Exponáty Jiřího Krause rozhodně patřily k tomu nejlepšímu, co bylo na výstavě v Liberci k vidění. 5. května 2019 – liberecký sběratel Jiří Kraus získal za exponát týkající se polární filatelie na mezinárodní výstavě v USA velkou zlatou medaili a čestnou cenu.

Třída Mládeže byla zastoupena celkem 17 exponáty, což dokládá, že s naší mládeží to ve filatelií není tak špatné, jak se na první pohled jeví. Navíc v této třídě byly zajímavé a hodnotné exponáty, které dokládaly, že mládežníci mají velmi slušné znalosti ať již historie, sportu, dopravy i vesmíru. Nejvyšší hodnocení 85 bodů, zlatou medaili a cenu výstavy získal Vojtěch Zábojník za 3 rámový exponát (N): „Automobil,“ kde prokázal pozoruhodné znalosti automobilové problematiky. 82 bodů a velkou pozlacenou medaili získal 2 rámový exponát Jaroslava Zikmunda (N): „Československo: letecké známky – definitivní vydání 1930.“ Martina Hátriková vystavovala 3 rámový exponát „Poznáváme Japonsko,“ který získal 81 bodů a velkou pozlacenou medaili. Za sebe mohu říct, že mne tento exponát zaujal snad nejvíce ze všech vystavovaných exponátů Třídy mládeže, protože vykazoval pozoruhodné znalosti o Japonsku. Bylo velmi zajímavé, jak na známkové tvorbě doložila příběh Japonce Tsutomu Jamagučiho z Nagasaki který zraněný přežil výbuchy atomových bomb jak nad Hirošimou, tak nad Nagasaki a dožil se 93 let.

Též nesoutěžní exponáty z Polární sekce a Liberecka stejně jako nesoutěžní exponáty jurymanů určitě stály za prohlédnutí. Jeden z velmi zajímavých exponátů byl od domácího vystavovatele Jiřího Krause „Česká stopa v Antarktidě“ o našem prvním Čechovi v Antarktidě Dr. Václavu Vojtěchovi, účastníkovi I. Byrdovy antarktické expedice z let 1928 – 30. Vojtěch se setkává s Byrdem a je vyznamenán zlatou Medailí kongresu USA – do současnosti jako jediný Čech. Dále si Česká polární sekce SČF připomněla 32 let od svého založení. V roce 2017 díky sponzorskému daru Jiřího Krause z Liberce bylo zajištěno příležitostné poštovní razítko, které bylo v provozu 20. července 2017 na hlavní poště v Praze v Jindřišské ulici. Současně byla v malém nákladu připravena dopisnice s příležitostným přítiskem k české polární filatelii.

Z nesoutěžních exponátů mne zaujal exponát Tomáše Pazderníka „Výrobní vady z Česka a ze světa,“ protože není úplně jednoduché odlišit výrobní vady od všemožných nahodilostních vad.

Co se týká Čestného dvora výstavy, tak též bylo na co se dívat. Největšími „magnety“ výstavy byly rarity jako náš nejznámnější chybotisk 50/50 z roku 1927 a první známka světa Black Penny použitá na dopise v den vydání 6. května 1840. Dále zde byly vystavené barevné chybotisky známek Mysu Dobré naděje z let 1861 v barvě karmínové namísto modré a zkusmému tisku z roku 1853 v barvě černé. Kromě toho byly vystavené historické dopisy podepsané králem Ferdinandem I. v lednu 1545, či dopis z 1. ledna 1743 odeslaný francouzskou polní poštou z Pomezí nad Ohří do Nantes, obsahující zprávu o prosincové bitvě 1742 v Praze. Navíc šlo o použití razítka „ARMÉEDEBOHEME.“

Výstava poštovních známek LIBEREC 2019
První známka světa Velké Británie 6. května 1840 na dopise prvního dne použití
Výstava poštovních známek LIBEREC 2019
Zleva: vystavovatelé Radek Černý, Jiří Černý, juryman Milan Černík a vystavovatel Richard Flaška

A nyní k výsledkům třídy Tradiční filatelie:
Vynikající exponát „Hradčany 1918“ s jedinečnými materiály od Richarda Flašky získal pouze 78 bodů a snad nejlepší exponát třídy Tradiční filatelie Josefa Chudoby „Československo – Osvobozená republika“ získal za 8 rámů 83 bodů a velkou pozlacenou medaili. Za sebe musím uznat, že lépe zpracovaný exponát po stránce filatelistických znalostí a objevů jsem už dlouho neviděl a je po studijní stránce srovnatelný snad jen s exponátem kolků staroindických států vystavovatele Jiřího Černého ve třídě Fiskální filatelie. Když jsem se podíval na 1rámovku Františka Dusbábka „Přetisk POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 na rakouských spěšných známkách emise 1917,“ byl jsem překvapený kvalitními materiály i jeho velmi dobrým zpracovaním. Tento exponát získal 65 bodů. Vynikající exponát Rudolfa Coufala „Československo 1918 – 1919 Revoluční přetisky“ získal 70 bodů.

Vysoké filatelistické znalosti prezentovala perfektně zpracovaná 1rámovka od mediálně známého Zdeňka Kubíka „Protektorát Čechy a Morava – výplatní známka „Vůdce Adolf Hitler“ 1945“. Unikátní meziarší a cenný dopis zaslaný Rudolfu Gilbertovi byly ozdobou tohoto exponátu. Autor podrobně popsal způsob tisku, tvorbu archů i meziarší této emise. Vystavovatel Zdeněk Kubík si dal na tomto exponátu opravdu záležet. Netušil jsem, že počátkem roku 1945 u nás existovala organizace „Bolševismus nikdy,“ která dokonce vydala příležitostné razítko a dopis s tímto razítkem zde autor vystavoval. Tento exponát získal 65 bodů.

Výstava poštovních známek LIBEREC 2019

Z exponátu Zdeňka Kubíka „Protektorát Čechy a Morava – Výplatní známka „Vůdce Adolf Hitler“ unikátní meziarší nominálu 4,20Kč

Z exponátů třídy Tradiční filatelie – cizina získal 75 bodů a pozlacenou medailí vystavovatel exponátu „Severní Jemen 1926 – 1948,“ který na světové výstavě v Thajsku získal za tento exponát 82 bodů.

Můj exponát Afghánistánu, za který jsem v Liberci v Národní třídě získal cenu výstavy, byl ohodnocený 80 body (velká pozlacená medaile), získal nejméně bodů za celou dobu jeho dlouholetého vystavování. (Na poslední světové výstavě v Bangkoku 2018 získal hodnocení 88 bodů...)

Co dodat k tomu, že nejvyšší bodové hodnocení ve třídě Tradiční filatelie jedinečného exponátu Josefa Chudoby se bodově dělilo až o 17. - 21. místo celkového bodového hodnocení všech výstavních tříd? Nejlépe to asi vystihl jeden vystavovatel, který napsal do diskusního fóra Sběratele, že toto hodnocení třídy Tradiční filatelie vejde do dějin. Ještě na žádné Národní výstavě se snad nestalo, aby v ostatních třídách kromě zlatých medailí byly i velké zlaté medaile a přitom ve třídě Tradiční filatelie nejen žádná velká zlatá medaile, ale dokonce ani žádná zlatá. Z 22 exponátů byly udělené 2 velké pozlacené medaile, jejichž držitelé dostali cenu výstavy. Je to snad poprvé, kdy ceny výstavy byly udělené pouze za velké pozlacené medaile...

A co říct závěrem?

Takto perfektně uspořádanou a zvládnutou výstavu ze strany pořadatelů jsem dlouho neviděl. Výběr výstavních prostor, instalace a přehlednost jednotlivých výstavních tříd, organizace, nikde nedošlo k žádnému zádrhelu. Proto bych chtěl nejen jménem svým, ale i jménem ostatních vystavovatelů a návštěvníků vyslovit pořadatelům velké uznání a poděkování.

Použitý zdroj: https://www.filatelie-liberec.cz/vystava-liberec2019/

P.S.
Katalog s černotiskem (Pamětní list s motivem Ještědu) PTV 5 má 80 stran a stojí 200 Kč. Poštovné je stejné při odběru jakéhokoliv množství katalogů za 60 Kč. Lze si ho zakoupit:
1) na aukro.cz přes prodejce "KlubFilatelieLBC"
2) emailem na adresu Tomáše Pazderníka (spoluorganizátor výstavy) - tom.pazdernik@seznam.cz
3) složenkou na adresu: Tomáš Pazderník, Letná 562/43, Liberec 12, 46001.

Autor: Jaromír Petřík | 29. 10. 2019

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223