Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze

Motto: „Collecting stamp is King of Hobbies and Hobby of Kings.“ George V.
(Sbírání známek je králem koníčků a koníčkem králů. Britský král Jiří V.)

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze

Ve dnech 16. - 26. 12. 2021 probíhala v prostorách Národního divadla v Praze výstava našich a světových filatelistických rarit „Biennale 2020“. Tato výstava pořádaná členy PPCP (Prestige Philately Club Prague založeném 28.10.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu) obdržela vládní výjimku z opatření kolem covidu, a to společně s výstavou Rembrandt v Národní galerii a výstavou Sluneční králové v Národním muzeu. Dne 20.10. 2020 výstava získala záštitu prezidenta republiky.

Konání Biennale díky jeho mimořádnosti a neopakovatelným zahraničním zápůjčkám, dostalo statut “státního zájmu”. Kvůli pandemii Covidu byl termín výstavy posunutý a výstava měla původně probíhat do 8.1.2021. Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie Covid však byla výstava předčasně ukončena 26.12.2020. I přes tyto extrémní problémy byl díky obětavosti členů PPCP pro příznivce filatelie a sběratelství připravený opravdu mimořádný zážitek, což mohu potvrdit vlastní návštěvou této výstavy.

Už jen samotným vstupem do Národního muzea byl návštěvník uvítaný nádherným prostředím a architekturou vnitřních prostor – ostatně, posuďte sami.

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze

K vlastní výstavě musíme dodat, že i světové výstavy jsou maximálně 5-denní. Přes obecný lockdown, omezení počtů lidí v sále, zavřené pokladny, vstupenky pouze on line, striktní oddělení obou výstav v Národním muzeu a padající rezervační systém přišlo takřka 3000 návštěvníků, vyprodala se většina katalogů a zaznamenáváme samé pozitivní a nadšené ohlasy.

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze

Potvrdilo se, že pro filatelistickou a zejména pro nefilatelistickou veřejnost je nový trend, který se pořadatelé snažili prosadit, tedy kontextová a srozumitelná prezentace jednotlivých vzácných exponátů, tou správnou cestou, jak učinit filatelii atraktivní a hlavně inspirující. Během výstavy došly také významným osobnostem filatelistického světa v zahraničí katalogy a pořadatelé byli potěšeni jejich gratulacemi a příznivým přijetím. Pořadatelé dokázali, navzdory všem obtížím, uskutečnit mezinárodní filatelistický projekt a představit filatelii poprvé v dějinách v Národním muzeu a vydat pozoruhodný katalog v historii českého filatelistického výstavnictví.

Po mezinárodní výstavě PRAGA PICCOLA v září 2020 toto byla teprve druhá filatelistická výstava v době covidové krize. Už jen z těchto důvodů patří pořadatelům „vyseknout“ poklonu, jak se patří, vzhledem k tomu, kolik členové PPCP do této výstavy investovali času a vlastních finančních prostředků a přitom neměli žádnou jistotu, zda se výstava vůbec uskuteční...

Než začnu s vlastní reportáží z výstavy, zkusím čtenářům krátce představit pořadatele výstavy, tedy „Prestige Philately Club Prague“, který, jak jsem zmínil v úvodu, byl založený 28.10.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Na svých stránkách https://www.ppcp.cz/klub/ má filatelistický klub PPCP hlavní myšlenku – cituji:
„Filatelii vnímáme jako nadčasový mezinárodní kulturní fenomén, drahocennou součást světového kulturního dědictví. Je sdílenou hodnotou a „společnou řečí“ milionů lidí z celého světa, napříč generacemi a kontinenty, jazyky a kulturami. Filatelie mj. uchovává krásné příběhy známek i jejich majitelů, umožňuje nám na ně navazovat, rozvíjet je a podílet se tak na nadčasovosti přesahující naše životy. Takto se osvědčuje již 160 let – zděděná tradice, za niž neseme odpovědnost!“

Jeho cílem je spojit přední sběratele, experty a investory ve filatelii, aby nejen svou sběratelskou aktivitou, ale i celkovým významem a kreditem své osobnosti prezentovali nejvyšší kvality a tradiční prestiž filatelie ve společnosti.

Výbor PPCP pracuje v tomto složení:
Předseda: JUDr. Tomáš Mádl / madl@ppcp.cz
Ing. Vít Vaníček / vanicek@ppcp.cz
Mgr. David Kopřiva / kopriva@ppcp.cz
Dr. Pavol Lazar / lazar@ppcp.cz
Mgr. Jiří Střecha / strecha@ppcp.cz
Základním znakem členství v PPCP je vedle podpisu na Listině také certifikát „Club Membership Certificate“

Nyní již k vlastní výstavě.
Výstavu jsem osobně navštívil 23. 12. 2020 a už jen předběžnou prohlídkou jsem byl překvapený jejím velkým rozsahem. Setkal jsem se tam s vydavatelem Merkur revue a členem PPCP panem Klimem a jeho rodinou a výstavou nás provázel pan David Kopřiva, takže jsem měl kvalifikované informace z první ruky. Pan Kopřiva se nám obětavě věnoval, třebaže mu neustále zvonil telefon a byl doslova na „roztrhání.“ Když jsme byli při prohlídce výstavy, jak se lidově říká „v nejlepším“, přišla zpráva o novém vládním nařízení a předčasném ukončení výstavy k datu 27.12. 2020.

Co se týká vystavovatelů, tak kromě členů PPCP byly k vidění i rarity od některých členů nejprestižnější filatelistické organizace světa „Club de Monte Carlo,“ která sdružuje 100 nejvýznamnějších filatelistů a filatelistických muzeí z celého světa. Česká filatelie má tu čest, že členem této filatelistické organizace je i předseda PPCP JUDr. Tomáš Mádl. Další významnou skupinou, která zde měla zastoupení, byl významný vídeňský klub „Vindobona.“

Toto bylo zárukou mimořádné kvality vystavovaných materiálů, vždyť hodnota vystavených rarit se odhadovala na 250 milionů Kč.

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Ze slavnostního zahájení výstavy - vlevo: Ing.Vít Vaníček, uprostřed: předseda PPCP JUDr Tomáš Mádl

Hned v prvním vstupním sále A mohli zájemci navštívit prodejní stánek České pošty, která pro Biennale vydala sérii příležitostných známek, dále zde byl informační point PPCP.

Filatelistické a poštovně historické exponáty byly vystaveny v sálech B a C. Umístěny byly ve více než dvaceti velkých „3D“ vitrínách 160/160cm, dále v menších „3D“ vitrínách a v 50 nových výstavních rámech PPCP formátu A0.

V sále B bylo možno prohlédnout si projekt „500 let pošty v českých zemích“. Tento exponát byl největším souborem známek a dopisů s jednotícím kontextem, jaký kdy byl v dějinách české filatelie vystaven. Byl složen z částí „zlatých“ výstavních exponátů a sbírek několika předních členů PPCP. V sálu B byly připraveny také menší tematické exponáty: První známky světa, Nejvzácnější poštovní razítka rakouské monarchie , Letecké známky z našeho území, Philipp von Ferrary, Londýnská exilová vydání, Vejprtské padělky, dopisy z českých zemí do ciziny a další.

Nejvýznamnější částí výstavy byly desítky jednotlivých rarit mezinárodního významu umístěné v samostatných rámech v části sálu B a v sálu C. Tyto známky a dopisy, zapůjčené ze sbírek členů Prestige Philately Club Prague, Club de Monte Carlo a Vindobona, byly vystaveny se souvisejícími dokumenty. Tedy v novém stylu filatelistického výstavnictví, který je srozumitelný a atraktivní pro nefilatelistickou veřejnost a o jehož prosazení PPCP usiluje.

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
První návštěvníci a zástupci médií

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Záběry z výstavních prostor

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Největší „magnet“ výstavy „červený MAURITIUS 1penny POST OFFICE“

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze

Velkou ctí pro pořadatele byl exponát prvních známek Belgie od předsedy Clubu de Monte Carlo pana Patricka Maselise, který je podrobně popsaný ve výstavním katalogu.

Mne jako badatele známek ostrova Mauritius velmi zaujal exponát pana Kopřivy, kde měl celou rekonstrukci archu modrých Mauritiů- vydání POST PAID 2 pence. Musíme si uvědomit, že i když se nejedná o nejslavnější emisi Mauritius POST OFFICE, tak i tato emise je velmi vzácná a v roce 1963 byl dokonce chybotisk s nápisem „PENOE“ vydražený na aukci R. Lowe za vyšší cenu, než modrý Mauritius POST OFFICE! A rekonstrukce tiskové desky pana Kopřivy samozřejmě tento slavný chybotisk PENOE obsahuje!

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Slavný chybotisk „PENOE“ - vydání MAURITIUS POST PAID 2 pence – ZP č.7

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
ČSR 1919, MAGYAR POSTA 20f devítiblok s přetiskem PČ 1919 na maďarských známkách 20 filler nejvzácnější víceblok čs. známek, unikát!

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Jedna z největších rarit známek Rakouska kompletní arch se 100 známkami modrého Merkura (Poz. Na výstavě byl i 80blok modrého Merkura z Poštovního muzea v Praze)

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Náš nejslavnější chybotisk doplatní známka 50/50

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Rakousko 1856, Rumělkový Merkur neupotřebený - extrémně vzácný

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
ČSR 1933, 2-páska meziarší Nitra existují pouze 3 tyto páry

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Exil 1943, nezoubkovaný Londýnský aršík podpis W. Churchilla, unikát!

Podrobněji se chci zmínit o výstavním katalogu, který jsem si zakoupil a po jehož prostudování musím konstatovat, že jde o skutečně mimořádné dílo. Ostatně, cituji slova tvůrců tohoto katalogu:

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze

„Katalog Biennale 2020 je co do obsahu, jeho zpracování a designu unikátní publikací. Prezentuje samostatné rarity ze sbírek členů tří významných klubů – Prestige Philately Club Prague, Vindobona a Club de Monte Carlo a také dva hostující exponáty – Červený mauricius Post Office a slavnou Lady McLeod, vše s textovou a obrazovou dokumentací ve vztahu k vzniku těchto rarit, vlastnickým liniím atd. Katalog nás provází i poštovně historickým projektem „500 let poštovnictví v českých zemích“ a také tematickými exponáty zaměřenými na významná vydání rakouské, britské aj. provenience.V katalogu uváděné kontexty a souvislosti jsou u nás, v mnoha případech , publikovány vůbec poprvé, srozumitelně pojednané, integrující filatelii s okolním světem, jeho dějinami a významy. To činí katalog i celou výstavu mimořádně atraktivní jak pro filatelistickou, tak i pro nefilatelistickou veřejnost. PPCP se bude ucházet o ocenění této své publikace na Světové výstavě v Tokiu.“

Česká pošta také dne 23.9. vydala emisi dvou standardních výplatních známek a emisi Oficiálních vlastních známek ČP, celkem jako sérii známek s motivem rarit z Biennale.

Obojí vydání se setkalo s enormním zájmem filatelistické i nefilatelistické veřejnosti. Zpřítomnění Biennale a PPCP na statisících známkách České pošty považujeme za obecně prospěšný krok, mj. napomáhající hlavnímu poselství naší práce – pozvednutí veřejného povědomí o filatelii a jejích tématech.

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Dne 23.10. vyšly vlastní známky PPCP VZ TL: 0109, VZ 1000 — 1004.

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Dne 23.10. vyšly vlastní známky PPCP VZ TL: 0109, VZ 1000 — 1004.


Ve vitríně bylo možno prohlédnout si ozdobnou ochrannou schránku pro klíčový dokument členů PPCP – Listinu členů PPCP. Tato luxusní kazeta se vyznačuje unikátním designem a je vyrobena z ořechového dřeva s intarziemi z ryzího zlata. Byla věnována klubu několika jeho členy. Jedná se o skutečné umělecké dílo a je důstojným artefaktem přítomným na všech akcích klubu PPCP

Výstava - Poklady světové filatelie v národním muzeu v Praze
Zleva: Jaromír Petřík, David Kopřiva, Jan Klim

Osobních dojmů z výstavy jsem měl tolik, že nevím, co bych ještě uvedl a nechci zbytečně plýtvat slovy. Určitě se toho více dozvíme z rozhovoru s hlavními pořadateli výstavy JUDr. Tomášem Mádlem a Mgr. Davidem Kopřivou.

Článek bych ukončil přáním k dosažení jednoho z hlavních cílů klubu PPCP, což je založení dlouhé tradice Biennale PPCP. Právě skončená výstava byla jejím skvělým začátkem a brzy začnou přípravy pro rok 2022.

Jaromír Petřík

Z Výstavy bylo pořízeno video, které je ke shlédnutí na webu na této adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=oSGotYs5utM&feature=youtu.be

Autor: Jaromír Petřík | 16. 4. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223