Výstava mladých filatelistů Mladá Boleslav 2007

Mladoboleslavský klub filatelistů KF 01–1 pořádá z pověření SČF výstavu „Mladá Boleslav 2007“. Navazuje tak na předchozí výstavu mladých filatelistů, kterou zabezpečoval v r. 1986. Výstava mladých filatelistů uspořádaná po více než 20-ti letech dává příležitost i sběratelům dalších oborů (filokartie, filumenie, historické dokumenty a mapy). Výstava bude v doprovodné části doplněna exponáty mladoboleslavského muzea zaměřenými na region Mladoboleslavska a Českého ráje. Cílem výstavy je kromě propagace filatelie a představení práce mladých filatelistů i uvedení jiných oborů s historickými vazbami k současnosti a nabídka mládeži k využití volného času v některém sběratelském oboru. Dalším cílem je zvýšit zájem a přispět k rozvoji turistického ruchu a prezentace vývoje Mladé Boleslavi a firmy Škoda Auto a.s. ve vzájemné souvislosti s rozvojem automobilového průmyslu, jehož zakladatelem byla firma Laurin & Klement.

Výstava bude uspořádána jako soutěžní národní, regionální i premiérová výstava exponátů mladých filatelistů. Podmínky pro účast na výstavě jsou dány Výstavním řádem SČF a Výstavními propozicemi výstavy „Mladá Boleslav 2007“. K účasti na výstavě budou pozváni také mladí filatelisté z družebních měst Mladé Boleslavi. Současně s filatelistickou výstavou proběhnou nesoutěžní výstavy v dalších sběratelských oborech jako filokartie a filumenie. Součástí výstavy bude i archeologická expozice ze sbírek muzea v Mladé Boleslavi.

V době konání výstavy se v Mladé Boleslavi uskuteční také finále Filatelistické olympiády, která má v tomto školním roce téma „Člověk a automobil“. Pro děti i jejich rodiče a vedoucí KMF budou v průběhu výstavy připraveny další akce jako např. návštěva Muzea Škoda Auto, setkání sběratelů a burza, mladoboleslavský jarmark atd.

Výstava se uskuteční ve dnech 21.6. – 26.6.2007. Přihlášku na výstavu je možné získat na adrese organizačního výboru, prostřednictvím komise mládeže SČF nebo na Internetu na adrese www.mbfilatelie.cz. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku je nutné zaslat do 15. března 2007 na adresu organizačního výboru:

Výstava mladých filatelistů „Mladá Boleslav 2007“
organizační výbor
P. O. BOX 105
Pošta Komenského nám. 95
293 01 Mladá Boleslav

K výstavě bude připraveno příležitostné razítko a budou vydány dvě dopisnice s přítiskem.

Záštitu nad výstavou převzali:
hejtman Středočeského kraje Ing. Petr.Bendl
primátor města Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati
personální ředitel firmy Škoda Auto a.s. Ing. Martin Jahn
ředitel Muzea Mladoboleslavska PhDr. Luděk Beneš.

Na vlastní organizaci a přípravě se kromě klubu filatelistů 01–1 Mladá Boleslav podílí Muzeum Mladoboleslavska a Asociace rodičů zdravotně postižených dětí v ČR v Mladé Boleslavi.

Poznámka redakce: přihlášku na výstavu stahujte zde.


Autor: Zdeněk Töpfer | 9. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář