Nabídka našeho eshopu

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

Pinzeta LINDNER - 2038 - 120 mm - zahnutá

  • Cena: 153 Kč

Výstava HIBRIA 2010

Ve filatelistických zpravodajích se dočteme o velkých mezinárodních výstavách, přesto se ale konají akce, které široké filatelistické veřejnosti často uniknou – a je to škoda. Mezi takovéto události můžeme bezesporu počítat rakouskou výstavu HIBRIA 2010 (www.briefmarkenverein-hirtenberg.at) . Jednalo se o výstavu filatelistického materiálu a pohlednic kategorie II/IIII (Rank II/III) pořádanou místním klubem filatelistů ve městě Hirtenberg.

Výstava HIBRIA 2010
Obr. 1 – kulturní dům v Hirtenbergu, místo konání akce

Místo konání bylo šťastně zvoleno, protože Hirtenberg se nachází nedaleko Vídně v prestižní oblasti representované městy Baden bei Wien či Bad Vöslau. Tato lokace ovlivnila i původ vystavovatelů a návštěvníků výstavy: většina z nich pocházela z Vídně a okolí. Mezi vystavujícími filatelisty najdeme řadu sběratelů z Německa a dokonce i jednoho Belgičana a Čecha.

Výstava HIBRIA 2010
Obr. 2 – pohled do výstavního sálu

Na výstavě byly zastoupeny všechny běžné výstavní třídy mimo literatury. Třída tradičních exponátů obsahovala širokou paletu známkových zemí – a velmi často pocházejících z neněmecké jazykové oblasti. Jako příklady můžeme uvést exponáty Francie (Reinwald), Jižní Afriky 1913-24 (Winkler) nebo Maďarska (Schäffling). Samozřejmě byl zastoupen i rakouský či německý materiál, např. exponáty Thurn-Taxiské pošty (Schneider), Bosny (van Linthoudt), Lichtenštejnska (Keil) či Rakouska (Krondorfer …).

Námětové sbírky obsahovaly široký rozptyl témat – od historie jazzu (Zehenter) přes požární ochranu (Knott, Hölzl) až po osobnosti rodiny Curie (Schtreichsbier) nebo sv. Františka z Assisi (Adler). Českého návštěvníka rozhodně potěšil exponát Dietmara Andrä mapující česko-rakouské vztahy od doby Velké Moravy až po rok 1945 s řadou velmi zajímavých materiálů.

Jednorámová třída obsahovala převážně tradičně zaměřené exponáty - např. úžasnou sbírku p. Straskyho ukazující celistvosti 1. emise Rakouska z června 1850 – vč. tří (!) dopisů odeslaných první den vydání známek (frankovaných známkami 3, 6 a 9 krejcarů). Taková sada se opravdu často nevidí ! Jako zástupce jednorámových námětových exponátů můžeme představit paní De Clerq z Belgie a její téma nápojové sklo. Poštovní historii v této třídě representovaly exponáty ing. Knolla s inspirativními celistvostmi půlených rakouských frankatur a exponát představující korespondenci inženýrů konstruujících rakousko-uherské ponorky (Kunc).

Dobře zastoupena byla i třída mládeže. Zde byla překvapující jasná převaha přírodních námětů – ze 6 vystavených exponátů se jim věnovaly 4! Zbylé 2 exponáty představovaly rakouskou účast na fotbalových mistrovstvích světa 1954-98 (Fritz) a rakouskou hymnu (Nebel). Přibližně stejný počet exponátů byl vystaven v otevřené třídě . Zde bylo pojednáno např. téma vampírů, Ježíška, vídeňských tramvají či železniční dopravy v regionu Weinviertel (část Dolního Rakouska poblíž českých hranic). Pěkná byla i třída pohlednic, zde mne jako poštovního historika velmi zaujal exponát J. Widmanna na téma vojenského tábora v Bruck / Leitha, ve kterém před i během první světové války pobývalo mnoho Čechů.

Vysokou kvalitu představila třída poštovní historie. Mimo regionálně zaměřených exponátů J. Widmanna, B. Ausserhofera, M. Stadlmanna, A. Nötzela nebo G. Baurechta zde byly k vidění exponáty spěšných zásilek (Rosé), Německého Rakouska 1918-22 (Haas) či Švédska 1858-1955 (Kemmer). Zajímavou podívanou na poštou prošlé celistvosti byly exponáty ing. Lippa mapující emisi „Schönes Österreich“ (Krásy Rakouska) a H. Heuschneidera ukazující nesnáze obnovy poštovního provozu v Rakousku v létech 1945-47 vč. rakouské měnové reformy z 10.12. 1947. Zastoupeno bylo i téma první světové války a rakousko-uherských polních pošt: exponátem o železničních jednotkách působících v Haliči (Kemmer) či rakousko-uherské polní poště (Kunc). Českého návštěvníka příjemně překvapil exponát G. Hanaceka zabývající se poštovnictvím v ghettu Terezín v létech 1941-45 s množstvím velmi pěkného filatelistického materiálu, celistvostí a připouštěcích známek. Jeho kvalitu více než potvrzuje zlatá medaile a věcná cena.

Bezesporu absolutní jedničkou mezi poštovně-historickými exponáty bylo ale dílo pana Herberta Robische „Rakousko-uherské námořnictvo 1797-1914“ obsahující řadu unikátních celistvostí od přednapoleonských válek až po rakouskou účast na potlačení boxerského povstání v Číně. Autor si zaslouženě za tento zcela nový exponát odnesl zlatou medaili.

Když hovoříme o hodnocení exponátů, musíme výstavě přiznat opravdu dobrou úroveň dokumentovanou vysokými hodnoceními s převahou pozlacených a zlatých medailí. A to jury hodnotila vystavená díla velmi přísně, rozhodně se nejednalo o „rozdávání“ medailí na počkání. Každý vystavovatel obdržel mimo diplomu na medaili i vkusný skleněný suvenýr (obr. 3). Absolutně nejvyšší počet bodů získal poštovně-historický exponát Güntera Baurechta „Doručování pošty v oblasti Vinschgau s napojením na mezinárodní poštovní trasy“ mapující poštovní historii v regionu jižního Tyrolska. Jeho exponát získal 92 bodů a zvláštní cenu. Všem oceněným vystavovatelům gratulujeme !

Výstava HIBRIA 2010
Obr. 3 – skleněná upomínka pro vystavovatele

Aby výstava přitáhla pozornost široké veřejnosti, proběhly jako její doplňkové akce výstava pohlednic z regionu Hirtenbergu, výstavu fotografií (obr. 4) a obrázků vlaků a železnic regionu Triestingtal (oblast nedaleko Vídně; obr. 5). Vhodné bylo i načasování akce na dobu regionálního jarmarku, který do Hirtenbergu přilákal řadu přespolních návštěvníků. Přesto musíme říci, že návštěvnost výstavy byla o něco nižší než je zvykem u nás.

Výstava HIBRIA 2010
Obr. 4 – celistvost s příležitostným razítkem k doprovodné akci

Výstava HIBRIA 2010
Obr. 5 – celistvost s příležitostným razítkem k doprovodné akci

Akce však měla i oficiální rozměr. Během výstavy se konala valná hromada rakouského Svazu filatelistických a numismatických obchodníků (ÖBMHV). Záštitu nad akcí převzala starostka Hirtenbergu, paní Gisela Strobl, a pan Mag. Tettinek, prezident Svazu rakouských filatelistických klubů (VÖPH).

Širokou podporu výstavě poskytla i Rakouská pošta, která připravila dvě speciální automatové známky (obr. 6/7). Hirtenberg byl také vybrán jako místo prezentace a vydání nové známky „Evropa 2010“ (obr. 8) vč. autogramiády Caroly Holland, autorky této ceniny.

Výstava HIBRIA 2010
Obr. 6 – nové rakouské automatové známky vydané pro výstavu HIBRIA 2010

Výstava HIBRIA 2010
Obr. 7 – účtenka ze známkového automatu č. 1159 použitého na výstavě

Výstava HIBRIA 2010
Obr. 8 – FDC letošní rakouské známky emise Evropa (Fridolín)

Celkově můžeme říci, že se výstava HIBRIA 2010 povedla a představila filatelistické i nefilatelistické veřejnosti velmi zajímavé exponáty. Jelikož klub filatelistů „1. Triestingtaler Briefmarkensammler Verein Hirtenberg“ patří mezi velmi agilní filatelistické organizace připravující filatelistické výstavy v pravidelných intervalech (např. výstavu ÖVEBRIA 07), můžeme se zase brzy dočkat další obdobné akce. Rozhodně mohu její návštěvu doporučit všem filatelistům z jižní Moravy i dalších regionů ČR a Slovenska, nakonec do Vídně není cesta nikdy příliš dlouhá a filatelistický program lze snadno propojit s příjemným pobytem ve Vídni a okolí. Na příští výstavě nashledanou a díky všem organizátorům za výbornou práci!


Autor: Lubor Kunc | 27. 6. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

Zásobník na známky Leuchtturm - COMFORT S64 - A4 - 64 stran - černé listy

  • Cena: 1116 Kč
Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

Zásobník na poštovní známky - 60 stran - bílé listy - SAFE retro potisk - č. 100

  • Cena: 935 Kč