Výstava Brno Premiéra 2009

Ve dnech 31.8. – 5.9.2009 proběhla výstava Premiera Brno 2009. Výstava Premiera Brno 2009 byla výstavou primárně určenou pro kvalifikaci nových exponátů na výstavy vyšších stupňů. Jednalo se o výstavu nízkorozpočtovou a proto byl hledán model, který by zajistil naplnění hlavního cíle za daných finančních podmínek. Základním faktem bylo, že rozsah výstavních ploch byl omezen a fyzicky prezentována byla jen menší část exponátů. Konkrétně např. u 5 rámovek pouze úvodní rámy. Hodnoceny byly kompletně všechny přijaté exponáty.

Část exponátů je prezentována na www stránkách.
Tolik citace z úvodních stránek www.filabrno.net.
Výstava byla instalovaná v prvním patře Mahenovy knihovny na Kobližné ulicí kousek od Náměstí Svobody. Místo pěkné a důstojné pro tuto výstavu.

Výstava Brno Premiéra 2009
Pohled na místo výstavy

Byl jsem velmi zvědavý na přihlášené exponáty, protože i když výstava byla menší rozsahem hlavně co do počtu vystavených rámů, tak názvy některých exponátů dávaly tušit, že by mohly být velmi kvalitní. Jako sběratel známkových zemí jsem byl ve třídě Tradiční filatelie nejvíce zvědavý na exponát Petra Tučka - Siam 1889 – 1899 s přetisky ATT na druhé emisi Siamských známek a jeho studii. Z úvodního rámu se dala tušit vysoká kvalita a vzácnost uvedených materiálů. Pro komplexní posouzení ovšem chyběly další 4 rámy, což se dá říci o všech 5 rámovkách. Tento exponát však získal 93 bodů a cenu výstavy, takže se na něj těším na další výstavě vyššího stupně.

Na druhém se umístil s 87 body exponát Ing. Pavla Pittermanna – Država SHS – Jugoslávie 1918 – 1921. Tento exponát je umístěný na Exponetu a zde musím vyzdvihnout velmi dobré a srozumitelné zpracování vystavených materiálů.

Ve třídě Poštovní historie zvítězil s 93 body a cenou výstavy Milan Černík s exponátem ČSR 1918 – 1939 – Do všech koutů světa. Tento exponát nebyl vůbec vystavený, zřejmě zůstal v trezoru, je ovšem dostupný na Exponetu. Jako druhý s 92 body se umístil Jindřich Zronek – Doplatné 1850 – 1928.

Třída celin nebyla zastoupena vůbec.
Ve třídě tématické zvítězil Jaroslav Punčochář – Čs. Letectví 1918 – 1939 a čs. letci v boji proti fašizmu. Exponát opravdu působivý výrazně převyšoval ostatní exponáty v této třídě, získal 90 bodů a cenu výstavy.

Třída mládeže byla zastoupena 3 exponáty. Zajímavé je, že vystavovaly pouze dívky, chlapci jako kdyby o filatelii neměli zájem. Vítězný exponát Denisy Kacetlové – Ochrana přírody a životního prostředí byl slušně zpracovaný a získal 69 bodů. V třídě Jednorámových exponátů kraloval Michal Příkazský – Československé mezinárodní odpovědky 1946 – 1949. Tento exponát získal 95 bodů, což bylo nejvíce ze všech soutěžících a samozřejmě cenu výstavy.

Škoda jen, že odpovědky nejsou moje zaměření, tak nemohu o tomto vítězném exponátu nic bližšího napsat, pouze odkázat na prezentaci na Exponetu.

Osobně se mi líbil exponát Lubora Kunce – Rakousko- Uherská polní pošta operující na sočské frontě a v Benátsku 1915 – 1918. Získal 75 bodů.

V otevřené třídě byly pouze 2 exponáty. Na vítězství stačilo Josefu Froncovi 64 bodů za exponát- Výstavní razítka Praga 2008 na CM a jejich varianty. Osobně se mi tento exponát líbil a myslím, že si zasloužil o nějaký ten bodík více.

Když vezmu v úvahu, že se tato výstava pořádala jako nízkorozpočtová, tak určitě patří pořadatelům poděkování, že se vůbec uskutečnila a mohly se na ní prezentovat nové exponáty, které potřebují kvalifikaci pro vyšší stupně soutěží. Napočítal jsem 37 exponátů, což určitě není špatné, ale příjemně jsem byl překvapený jejich kvalitou. Některé by se určitě neztratily na Evropské nebo i Světové výstavě. Jak jsem již uvedl, velmi jsem zvědavý na další osud exponátu Petra Tučka – Siam 1889-1899 s přetisky ATT.

Výstava Brno Premiéra 2009
Vítězný exponát – Československé mezinárodní odpovědky 1946-49 (95 bodů)

Myslím si, že i místo bylo vhodně zvolené, protože do knihovny chodí dost lidí a takto měli příležitost si zpestřit svůj pobyt v knihovně prohlídkou výstavy známek.
K článku přikládám i odkaz na přehled exponátů s výsledky, tak jak je zveřejněný na stránkách www.filabrno.net.

Přijaté exponáty:

Výstava Brno Premiéra 2009


Výsledky:
Zde odkaz na výsledky - zdroj filabrno.net.

Autor: Jaromír Petřík | 15. 9. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223