Výstava BRNO 2005

Vážení návštěvníci magazínu Infofila, milí kolegové filatelisté,
v několika článcích věnovaných domácí filatelii Vám chci představit filatelistické stránky věnované především brněnské filatelii. Pod názvem Filatelie v Brně (stručně Filabrno) se věnují aktuálnímu filatelistickému dění v Brně a okolí. Současně jsou zde i oficiální stránky Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně a stránky Oblastní komise mládeže. Mimo různých filatelistických drobností odevšud je část obsahu věnována také aerofilatelii a námětu letectví.6. listopadu 2002 proběhlo 3. zasedání prezidia výstavy. Tentokrát za účasti členů prezidia a delegace zástupců České pošty z Prahy (Ing. Miroslav Špaček, PhDr. Vítězslava Francková a Ing. Jarmila Mykytynová). Členy prezidia jsou zástupci pořadatelských organizací České pošty, odštěpného závodu Jižní Moravy a SČF – pořádajícího klubu KF 06-22 Brno. Seznam členů prezidia uvádím níže:

Prezident: Ing.Miroslav Otáhal ČP

Tajemník: Mgr Valentin Schiebl SČF

Členové:
Ing.Vlastislav Göth poradce ČP
Jaromír Hvižď SČF
Bohumil Jakubec ČP
Dalibor Kučera ČP
JUDr.Jaroslav Kučera poradce KC
RNDr.Zdeněk Okáč SČF

Konstatovalo se, že je vytištěn Bulletin č. 1 ve čtyřech jazykových mutacích (česky, německy, anglicky a francouzsky) Zástupci ČP převzali bulletiny k distribuci na evropské poštovní správy. SČF zajistí distribuci na filatelistické svazy evropských zemí. Tento bulletin je první informační s kontaktními adresami. V dalších počítáme s prvními informacemi pro vystavovatele – s výstavním řádem a komisaři.

Vydané první dopisnice propagující výstavu byly slavnostně představeny na první oficiální prezentaci výstavy. Zde byl přítomen i hejtman jihomoravského kraje zástupci SČF a ČP. Akce se uskutečnila v kongresovém centru na výstavišti a měla bohatou účast novinářů.

Tajemníkem presidia bylo oznámeno, že výstavě byl na kongresu FEPA dne 1. 9. 2002 udělen úplný patronát FEPA, když předtím dne 9. 8. 2002 řídící výbor FIPu vyslovil výstavě BRNO 2005 uznání. FEPA zároveň jmenovala i koordinátora výstavy pana Michaela Adlera z Německa. Tím se výstava dostala do kalendářů FIP a FEPA.

Výstava bude poprvé veřejnosti prezentována na výstavě OSTROPA 2003 v Jihlavě, kde bude mít samostatný stánek. Připravilo se zabezpečení smluv organizujících činnost sekretariátu a dalších výstavních složek. Bylo schváleno složení organizačního výboru, které bude předloženo k definitivnímu odsouhlasení předsednictvem a výkonným výborem SČF. Organizační výbor bude pracovat od roku 2003.

Česká pošta uvedla své představy o emisních záměrech spojené s výstavou známek BRNO 2005. Kromě již vzpomenutých dopisnic z roku 2002 bude v letošním roce (kromě již vydané známky "tradice české známkové tvorby" s přítiskem loga výstavy na kupónu ve známkovém sešitku a známka s portálem baziliky v Předklášteří u Tišnova. V letošním roce vyjdou dvě dopisnice s podobnou známkou jako loni a přítisky zobrazující moravské vinné sklepy. Na rok 2004 byly navrženy tři známky a dvě dopisnice, které vyjdou postupně během roku jako propagaci výstavy. Známky budou mít náměty: Starobrněnská bazilika (na FDC – Mendl), socha Radegasta (na FDC Pustevny) a jedno z uměleckých děl z moravských zámků či galerií. Dnes již víme, že uměleckou komisí byl vybrán obraz Antonína Procházky – Prométeus. Dopisnice budou upřesněny. V roce konání výstavy vyjde známka k 200. výročí Bitvy tří císařů. Tato možná vyjde jako společné vydání i jiných států (Francie, Rakouska a Ruska(?)). 360. výročí brněnského obléhání Švédy pak bude připomínat známka druhá. O dopisnicích nebylo zatím jednáno.

Od října 2002 (tedy než ještě oficiálně začal pracovat OV) vznikly péčí vedoucího propagačního odboru Ing. Jaroslava Punčocháře webové stránky výstavy. Jejich adresa je htpp://home.tiscali.cz/brno2005/.

11. prosince 2002 se uskutečnilo první zasedání organizačního výboru. Na něm byly předány jmenovací dekrety členům organizačního výboru výstavy. Zde je jeho složení:

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU:

Předseda Mgr. Valentin Schiebl
Místopředseda a vedoucí
filatelistického odboru RNDr. Zdeněk Okáč
Tajemník Jaromír Hvižď
Vedoucí propagačního odboru Ing. Jaroslav Punčochář
Vedoucí společenského odboru Petr Štika
Vedoucí technického odboru Karel Kramář
Vedoucí výstavního odboru Ing. Bohdan Zicha
Vedoucí zahraničního odboru Ing. Vladimír Švehla
Právní odbor JUDr. Pavel Matoušek
Hospodářský odbor Josef Sobotka
Hlavní pořadatel Jan Herman

Členové:
výstavní burza Petr Baru, Ing. Vlastislav Göth
ČP Bohumil Jakubec
poradce Ing. Jan Karásek, Jan Klim
Kongresové centrum Ing. Eliška Ondráčková
Kongresové centrum Bc. Jana Sedláková
Učiliště spojů Oldřiška Semjanová
Sekretářka OV Miroslava Henešová

DALŠÍ FUNKCIONÁŘI VÝSTAVY:

Gestor výstavy za SČF Ing. Vít Vaníček
Hospodářský dozor SČF Ing. Josef Běloubek
Koordinátor výstavy za FEPA Michael Adler


Cíle výstavy, jejich naplnění a očekávaný průběh příprav stručně charakterizoval gestor výstavy SČF pan Ing. Vít Vaníček. Byl upřesněn plán práce na letošní rok a úkoly jednotlivých odborů výstavy. V lednu tohoto roku proběhl sraz užšího vedení (vedoucí odborů) organizačního výboru, kde byly stanoveny zásady činnosti odborů a systém vzájemné komunikace. V současnosti propagační odbor převzal redakční zpracování druhého bulletinu. V něm budou uveřejněny i adresy národních komisařů jednotlivých evropských svazů. Těch se do současnosti (květen 2003)přihlásilo již 27. Nedílnou součástí je tvorba výstavních propozic (IREX), které budou zpracovávány pro vystavovatele, především z hlediska kvalifikačního a budou zde zásady manipulace s exponáty. IREX bude zpracován v souladu se směrnicemi FIP (GREX) a FEPA (FREGEX) o pořádání filatelistických výstav. V současnosti již je za námi i expedice Bulletinů č. 1 na všechny kluby SČF. Tím byla uzavřena první informační kampaň o výstavě. 20.ledna 2003 vyšla i známka s kupónem propagující výstavu BRNO 2005.

Poznámka redakce: (psáno pro Jihomoravský kurýr mládeže vydávaný OKM)

Autor: Zdeněk Okáč | 23. 6. 2003

Komentáře

OstoFFTE

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223