Výstava Aerospace´04 zahájena

V úterý 5. října proběhlo v Regionálním muzeu slavnostní zahájení regionální výstavy s mezinárodní účastí Aerospace ´04 Vysoké Mýto.

Po uvítání ředitelem muzea pronesl úvodní slovo hejtman Pardubického kraje, pod jehož záštitou se výstava konala. Poté následovalo vystoupení starosty města a pak předsedy SČF. Předseda organizačního výboru dále představil významné hosty - ředitele firem, kteří se podíleli na zdárném finančním zajištění výstavy.

Zahájení se dále zúčastnili členové organizačního výboru, vystavovatelé a pozvaní hosté. K těm filatelisticky známým zajisté patří předseda komise znalců a dále M.Matejka z Rakouska, zástupce evropské sekce astrofilatelie při FIP. Zahájení se účastnili v hojném počtu také zahraniční vystavovatelé. Předseda organizačního výboru seznámil přítomné s členěním výstavy a závěrem svého vystoupení poděkoval všem, kteří se zasloužili o hladký průběh příprav výstavy.

Na závěr proběhl křest výstavních dopisnic. Patronem dopisnice s kosmickým námětem se stal pan J.Prušek, člen org.výboru, v zastoupení za svého syna, který připravil výtvarný návrh dopisnic (ale i všech grafických výstupů, tedy plakátu výstavy, pozvánek, Průvodce výstavou a diplomů). Patronem dopisnice s leteckým námětem byl pan J.Mračno, zkušený pilot, člen místního aeroklubu.

V rámci osvěžení zahájení vyslechli přítomní nahrávku radiového hlášení prvního kosmonauta J.A.Gagarina z oběžné dráhy.

Výstavu doplňují vytríny, v nichž jsou umístěny plastikové modely kosmické techniky. Nabídku na prezentaci svých aktivit bohatě využil také místní aeroklub, který dokumentuje na fotografiích svoji historii.

Pořádajícímu KF Vysoké Mýto se podařilo (ve spolupráci s vedoucími sekce kosmos a aerofilatelie), jak potvrdili přítomní hosté zajistit velmi kvalitní soubor exponátů. Někteří návštěvníci již na zahájení nad tímto vyjadřovali svůj obdiv.

Vážení čtenáři, přijměte pozvání vysokomýtského KF a navštivte výstavu AEROSPACE´04!

Vaší pozornosti doporučuji také doprovodný sobotní program, který zahrnuje burzu a besedu s O.Pelčákem, členem záložní posádky pro československý let.

Fotografie z výstavy a další informace najdete na stránkách výstavy www.volny.cz/aerospace.

Petr Fencl
Předseda organizačního výboru

Autor: Petr Fencl | 8. 10. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář