Vysoké Mýto 2011 - SČF ve spolupráci se ZSF Vás srdečně zve na odborný seminář

SČF ve spolupráci se ZSF Vás srdečně zve na odborný seminář, který je součástí projektu První česko-slovenské filatelistické výstavy „Vysoké Mýto 2011“.

Seminář se koná v sobotu 15. října v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.

Program semináře:

Milan Černík: Obnovování poštovního provozu v ČSR v letech 1945-1946,
9:00-9:20 hodin
Zatímco na území bývalého Protektorátu i Slovenského štátu stačilo plynule navázat na dosavadní poštovní provoz, v bývalých Sudetech bylo nutné zcela reorganizovat provoz Říšské (tj. německé) pošty a na území jižního Slovenska provoz Maďarské pošty. Zcela specifická situace byla na území Podkarpatské Rusi, kterou po osvobození už sovětská vláda nehodlala pustit ze svého držení. Ukázky celin dokumentujících toto složité, mnohdy živelné období.

Michal Hauzr: Holokaust v poštovních dokumentech, 9:25-9:55 hodin
Předmětem přednášky bude prezentace životních podmínek židovských obyvatel Protektorátu Čechy a Morava v období od března 1939 do podzimu 1941 (do vzniku ghetta v Terezíně). Prostřednictvím poštovních dokumentů budou prezentovány dílčí etapy vývoje názorů nacistických představitelů, legislativy a represivních opatření vůči této skupině obyvatel.

Miroslav Bachratý a Ondrej Földes: Slovenska republika 1939-45 a jej miesto v československej filatelii, 10:00-11:00 hodin
V prvej časti prednášky bude O. Földes hovoriť o známkovej emisnej činnosti Slovenskej republiky, ktorá má svoj počiatok už v období autonómie Slovenskej krajiny v r.1938. Bude sa venovať najmä menej známym okolnostiam a faktom, spojeným so snahami o odluku známkovej tvorby od pražského ústredia, vznikom prechodných emisií autonómneho obdobia a napokon vyvrcholeniu samostatnej emisnej činnosti vydaním pretlačových známok v r.1939.

V druhej časti prednášky poukáže M. Bachratý na kontinuitu poštovej prevádzky samostatnej Slovenskej republiky vo väzbe na obdobie I. a II. ČSR a jej dokumentáciu rôznorodým poštovo-historickým materiálom. Ďalej sa bude zaoberať poštovoprevádzkovými artefaktami, charakteristickými pre obdobie trvania vojnovej Slovenskej republiky (pečiatky, nálepky, cenzúry, poľné pošty a pod.) z pohľadu ich možnej špecializácie a zberateľskej praxe.

Vojtech Jankovič: Aktuálne trendy v námetovej filatelii (tematické exponáty IV. generácie), 12:30-13:55 hodin
Prednáška približuje aktuálne svetové trendy v tvorbe námetových exponátov so zmeraním na prezentáciu filatelistických znalostí a využitie netradičných a menej známych filatelistických materiálov v námetovom exponáte. Prezentácia je bohato sprevádzaná ukážkami zaujímavých materiálov a celých výstavných listov z autorovho zlatého exponátu My Life as a Bicycle. Súčasťou prednášky bude aj diskusia a zodpovedanie otázok z publika.

Přijměte naše pozvání, přijeďte na výstavu a účastněte se semináře! stránky výstavy: http://csvystava.blogspot.com


Autor: Petr Fencl | 11. 8. 2011

Komentáře

Výlet

RE: Výlet

Stihnout se dá (téměř) vše!

RE: Výlet

Přidat komentářZobrazit komentáře