Výroční korespondenční lístky

Na přelomu roku Sdružení Veteránů ČR a Československá obec legionářská vydali výroční korespondenční lístky v omezeném nákladu 3000 ks. Autorem myšlenky, grafického návrhu i realizátorem byl člen Středočeského výboru SV ČR, plk. Ing. Miloslav Čech, zapálený odborník – filatelista.

Kromě propagace obou sdružení a proklamace jejich úzké spolupráce mají korespondenční lístky ryze praktický význam jako dopisnice. V době internetu, e-mailových adres a mobilních telefonů ustupuje tato tradiční metoda komunikace do pozadí. Přes všechnu "nemodernost" čeká graficky zdařile zpracované dopisnice to, čeho nikdy nedosáhne sebelepší e-mail: stávají se předmětem sběratelského zájmu odborníků i široké veřejnosti.

Bližší informace: www.legionar.org

Výroční korespondenční lístky


Autor: Jindra Svitáková | 5. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář