Výročí podkrkonošských pošt

V říjnu 2003 oslaví 165 let své existence pošty ve dvou malých podkrkonošských městech, v Lomnici nad Popelkou (1.10.1838) a v Jilemnici (15.10.1838). K této příležitosti budou poštovní úřady v obou městech používat v době od 1.10.2003 do 15.10.2003 příležitostný Apost s textem "165 let pošty".

Ke stejné příležitosti uspořádá KF 05-41 v Jilemnici ve spolupráci s Českou poštou, s.p. obvod Jičín zvláštní přepravu poštovních zásilek z Lomnice nad Popelkou do Jilemnice a zpět dne 08.10.2003 odpoledne. S největší pravděpodobností se bude jednat o přepravu automobilovým veteránem, případně by se mohlo jednat i o balonovou nebo dostavníkovou poštu. K přepravě budou přijaty jen obyčejné - nezapsané - zásilky vnitrostání i zahraniční, opatřené kašetem KF Jilemnice a doručené KF nejpozději 07.10.2003. Příchozí pošta zásilky označí běžným denním razítkem na zadní stranu zásilky Poplatek za náklady na mimořádnou přepravu a zhotovení kašetu 5 Kč za jednu zásilku je možno uhradit v penězích nebo v nepoužitých známkách.

Stejným způsobem je možno uhradit i poplatek za poštovné, bude-li odesílatel požadovat vyplacení zásilky příležitostným Apostem. U každé zásilky je nutno uvést, kterým směrem má být přepravena (Lomnice nad Popelkou - Jilemnice a Jilemnice-Lomnice nad Popelkou), a to v levém horním rohu zásilky (pro každý směr bude použit jiný kašet). K výročí jilemnické pošty bude vydána i přítisková dopisnice B (případně C), kterou bude možno u KF objednat jak v nepoužitém stavu, tak případně i poštovně prošlou oběma směry zvláštní přepravy. Veškeré objednávky a případné dotazy (se zpáteční frankovanou obálkou) adresujte na předsedu KF 05-41 v Jilemnici : Mgr. Slavomil Strnad, Jižní 466/20, P.O. Box 55, 513 01 Semily. Zásilky adresované přímo na poštovní úřady mohou být sice opatřeny příležitostnými Aposty, nebudou ale účastny zvláštní poštovní přepravy.

KF 05-41 Jilemnice

Autor: Slavomil Strnad | 10. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223