Vydanie príležitostných poštových známok Geologická lokalita Sandberg a Geologická lokalita Šomoška

Slovenská pošta, a. s., vydáva 21. 4. 2006 dve príležitostné poštové známky „Geologická lokalita Sandberg“ a „Geologická lokalita Šomoška“ z emisného radu Ochrana prírody v nominálnej hodnote 32 Sk a 35 Sk. Známky spojené kupónom sú na spoločnom hárčeku s ozdobnou kresbou.

Vydanie  príležitostných poštových známok Geologická lokalita Sandberg a Geologická lokalita Šomoška


Na známke s nominálnou hodnotou 32 Sk je zobrazené nálezisko skamenelín – pieskovisko Sandberg so skamenelinou lastúrnika. Na známke s nominálnou hodnotou 35 Sk a na kupóne je zobrazený kamenný čadičový vodopád na hradnom kopci Šomoška. Na hárčeku je kresba skameneliny z geologickej lokality Sandberg.

Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Karol Felix. Rytiny vytvoril František Horniak.

Známky rozmerov 30,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Kupón rovnakého rozmeru v strede medzi známkami a kresba na hárčeku sú vytlačené ofsetom. Hárček má rozmery 120 x 90 mm.

Súčasne sa vydávajú dve obálky prvého dňa vydania vrátane pečiatok prvého dňa vydania s domicilom Bratislava (č. 373) a Radzovce (č. 374). Na FDC k známke č. 373 je zobrazená geologická lokalita Sandberg a skamenelina lastúrnika. Na FDC k známke č. 374 je zobrazený kamenný čadičový vodopád na hradnom kopci Šomoška. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava.

Známky platia vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 21. 4. 2006 až do odvolania.

Autor: Slovenská pošta | 12. 4. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223