Vícenásobné frankatury Hradčan - hodnota 50 hal. (fialová)

Druhé tarifní období a rakouští zajatci byli tehdy ještě v Itálii! Zde zřejmě syn pana továrníka.

Váš komentář