Vícenásobné frankatury Hradčan - hodnota 40 hal.

Služební obecní zásilka obce Klepáčova mohla být poslána jako věc úřední základního porta prosta, ovšem buď věc úřední vůbec nebyla

Váš komentář