Vícenásobné frankatury Hradčan - hodnota 10 hal. (červená)

Ukázka vícenásobné frankatury hradčanské známky hodnoty 10 hal na komerční celistvosti do ciziny, zde Švýcarsko. 10. VI. 1919 - druhé tarifní období bylo již téměř měsíc v platnosti a za dopis do ciziny bylo nutné zaplatit 50 hal., což je zde provedeno právě pětinásobkem deseti-haléřovky. Krásná nefilatelistická celistvost s vyloučením jakéhokoliv filatelistického vlivu, psáno jen poštovním provozem v červnu 1919. Jen to razítko bylo použito jako ze vzteku - asi nad koncem monarchie i v Plzni. Poštovní úřad Věž by jim tehdy měl jít příkladem, to by v Plzni viděli, jak se razí známky, převrat nepřevrat, služební etika nadevše !

Vícenásobné frankatury Hradčan - hodnota 10 hal. (červená)


Že může být drahá poštovní známka na dopise ještě dražší než z dopisu smytá chápe každý mladý filatelista, i ten který právě přestal se známkami a vrhl se náruživě na sbírání Pokemonů!

Ale že by nejběžnější bezcenná známka ve větším množství na dopise mohla být najednou vzácná?

Co to je za blábol, že? Je to snad proto že je jich tam hodně? A proč nejsou tedy i vícebarevné ? Přece se jen tak na špinavém papíře nestane z neprodejného šuntu vzácnost! To jen Kristus dokázal proměnit vodu ve víno, ale to už je prý hodně dávno! Že by nějaké novodobé machinace s penězi přes filatelii podobně jako byla kupónová privatizace, či vklady v kampeličkách? Nic takového přátelé, filatelie byla a je o vzácnosti.

Takovýchto smytých prvních československých známek má každý filatelista na desítky, stovky, nebo alespoň jednu. O co tady tedy jde?

Péčí pana dr.S.Š. se nám dostalo té cti, seznámit naše webové návštěvníky s celistvostí, jejíž dosah hvězd se nedotýká, ale moc už tomu nechybí. To když hvězdy někdy i padnou z nebe. Račte věnovat chvilku mému vysvětlení celé události. To bylo tak.

V roce 1920 bylo ještě fungující dnes tak obávané a proklínané zemské zřízení Československa, a země Slezská měla svoji zemskou vládu i s presidentem. Nikoho tehdy netrápilo co to stojí peněz, alespoň se nemohly rozkrást jinde, a byly vyplaceny státem přímo ve Slezsku na platy úředníků. Ti je tam z větší části utratili mezi ostatní obyvatele a země bohatla.Tak to bylo tenkrát ještě jednoduché.

Slezská zemská vláda měla chuť cosi nutně a rychle sdělit Presidiu policejního ředitelství v Praze, hned k rukám pana dr.Pokorného to mělo být. Jako státní orgán měla to privilegium, že byla od zapravování poštovních zásilek vyplaceně poštovními známkami osvobozena, a to za obyčejné i doporučené výplatné, což se pošťákům ještě připomínalo na předtištěných obálkách v levém dolním rohu Věc úřední, poštovného prosta, aby snad tito omylem dopisy od zemské vlády nezatížili neznalci doplatným při podeji, či snad ještě až při dodání.

Ovšem za expresní doručení už úřední šiml osvobozen od poštovního poplatku nebyl a tento musel zaplatit.

Obcházelo se to tak, že se nic spěšného neposílalo, neboť se muselo šetřit jako vždy na nepravém místě. V případě naší vzácnosti však muselo evidentně jít o něco mimořádného o zemská vláda za expresní doručení poštovné přece jen ráda zaplatila. Že se tak nedálo každý den stokrát je evidentní, a proto ta vzácnost takovéto obálky.

Vícenásobné frankatury Hradčan - hodnota 10 hal. (červená)


Filatelisticky odborně vzato pak celá ta věc vypadá následovně:

vnitrostátní zásilka v ranném počátku třetího tarifního období, za poštovné i doporučeně poštovného porta prosto, ovšem za expresní doručení 60 hal v platných poštovních známkách.

Obálka je přímo v podatelně zemské vlády opatřena rekomandační nálepkou k podání na poštovním úřadě Opaval, vylepeno již u podejce, proto to Ex offo v rekomandační nálepce a tedy lze s jistotou soudit, že podatelna zemské vlády neměla jiné známky, nebo se chtěla zbavit známek nízkých hodnot po třetím zvýšení tarifů.

To dobře znají sekretářky při frankování i dnes, a tak se prostě a jednoduše stalo, že tato obálka nebyla vyfrankována ani známkou 1 x 60 h, ani 3 x 20 h, ani 2 x 30 h ani žádné další smysluplnou či nesmyslnou kombinací které dokáže tropit jen poštovní provoz, ale je zde 6 x 10 hal ,což z této obálky dělá právě onu tisícovou vzácnost. V Praze, té stověžaté matce tunelů ji pošta doručila tak rychle, že zásilku neopařila ani příchozím dodacím razítkem. Že by tedy padělek z mezinárodní padělatelské dílny M+M? Ale jděte, něčemu se musí i věřit, nelze přece pochybovat i o velikosti vlastního chodidla! Nicméně celistvost není zatím ověřená nikým z renomovaných a jim na úroveň různě vyvýšených znalců! Ale do času!

Že se mýlím? Napište nám o tom, rádi to zveřejníme, panu dr.S.Š, ještě jednou díky za ochotu, takové věci se ani na aukcích a celostátních výstavách hned tak nevidí, to jen na Internetu, že ano? A tož díky pane doktore!

Poznámka: Převzaté z www.philashop.cz. Máte podobný dopis ve své sbírce? Zašlete foto, rádi zveřejníme.

Autor: Philashop.cz | 18. 9. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář