Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála

Dátum vydania: 12. 11. 2010
Název emise: Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála
Nomin. hodnota: 0,40 €
Číslo emisie: 484
Autor: akad. mal. Kamila Štanclová
Rozmery známky: 27,2 x 33,9 mm
Technika tlače: Ofset
Náklad : 2 000 000

Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála

Informácie:

Liturgický rukopis Bratislavského misála I zo začiatku 14. storočia ostal zachovaný v niekoľkých fragmentoch v Archíve mesta Bratislavy, v Mestskom múzeu v Bratislave a v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Pôvodne mal 366 listov, dnes ich je dohromady 303. Na niektorých z týchto pergamenových listov kódexu (fólií) sú namaľované figurálne iluminácie, zväčša vo forme iniciál s biblickou tematikou.
Jedným z týchto obrazov, na fóliu v Mestskom múzeu, je iniciála Narodenia Pána. Scéna je umiestnená do písmena P – iniciály textu Puer natus est... (Narodil sa chlapec). Jednoduchá notácia nad textom prezrádza, že ide o vianočnú pieseň, integrovanú do liturgického kódexu. Dominuje jej strnulo ležiace dieťa Ježiš – zavinuté v plienkach, s výraznou svätožiarou za hlavou. Spoločnosť mu robia osol, teľa a dvojica anjelov ukazujúcich na hviezdu na zlatom pozadí miniatúrneho obrazu. Takáto kompozícia Narodenia je neobvyklá už tým, že v nej chýba Mária – Bohorodička. Dekór tohto, ale aj niektorých ďalších fólií pozostáva zo zlátenej, geometricky štylizovanej lišty medzi stĺpcami textu, na spodnom okraji stoja oproti sebe dva vtáky.
Postavy sú namaľované pestrými farbami, no svojím skratkovitým štýlom pripomínajú archaické byzantské predlohy. Aj ďalšie okolnosti vzniku tohto misála potvrdzujú súvislosti s Talianskom, ktoré po celý stredovek sprostredkúvalo do Uhorska kultúrne podnety z Východu. Podľa niektorých muzikológov a historikov rukopis pochádza z Ostrihomu, lebo práve v centre arcibiskupstva sa na prelome 13. a 14. storočia stretávalo niekoľko talianskych vzdelancov. Na druhej strane, tiež priamo v Bratislave sa v období vzniku misála – v ranom 14. storočí – zdržiavali pápežskí legáti Nicolaus Boccasino von Treviso či vzápätí kardinál Gentilis. Rovnako je teda pravdepodobné, že kódex mohol byť pre bratislavskú kapitulu napísaný a vyzdobený niektorým z pisárov a iluminátorov ich sprievodu.

Dušan Buran, PhD. - POFIS
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

akad. mal. Kamila Štanclová - autor výtvarného návrhu FDC
(zdroj www.pofis.sk)

Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála

Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála

Vianoce 2010: Iniciála s Narodením Krista z Bratislavského misála

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek Slovenska. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 18. 12. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223