Veselé svátky velikonoční

Na známce jsou zobrazeni tři mladíci s pomlázkami a košíkem kraslic na své cestě za koledou.

Váš komentář