Velký požár Londýna 1666

Datum vydání: 1. 11. 2016


Počátkem září 1666 lehlo popelem centrum Londýna – City. Po požáru se přistoupilo k jeho přestavbě. Britská pošta si letos v září připoměla tuto událost emisí šesti poštovních známek (OBR.1a+1b+1c) Přikládám i obrázek, pro britskou poštu, tradičního Presentation Pack s touto emisí (OBR.2).


Obr. 1a


Obr. 1b


Obr. 1c


Obr. 2

Při této příležitosti nelze nezmínit slavného českého grafika Václava Hollara, působícího v té době u britského královského dvora. Díky jeho rytinám starého Londýna z doby tesně před velkým požárem, je dnes známá podoba centra středověkého Londýna, který přestal po požáru existovat. Jeho rytiny navíc posloužily při obnově centra města. Jednu z reprodukcí nalézáme na britské poštovní známce z roku 1965 vydané u příležitosti 700 let britského parlamentu (OBR.3)


Obr. 3


Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz