Veľká noc 2010: Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála

Veľká noc 2010: Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála

Číslo emisie: 470
Deň vydania: 26. 02. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Rozmery známky: 33,9 x 27,2 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Autor výtvarného návrhu známky: Dušan Grečner
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Technika tlače: Ofset
Náklad známok: 1,5 mil.
Autor výtvarného návrhu FDC: Dušan Grečner
Rytec FDC: V. Ondrejička
Návrh na pečiatku: Dušan Grečner
Tlačiareň FDC: TAB, s. r. o., Bratislava
Technika tlače FDC: WAITE

Veľká noc 2010: Iniciála s Bolestným Kristom z Bratislavského misála

Rukopis Bratislavského misála VI mal podľa opisu kanonika Nándora Knauza ešte v 2. polovici 19. storočia 310 pergamenových listov (fólií). Dodnes sa z neho v Mestskom múzeu v Bratislave, či Archíve mesta Bratislava zachovali iba zlomky s niekoľkými figurálnymi miniatúrami (napr. postavou Kráľa Dávida) alebo iniciálami s okrajovou výzdobou. Len nedávno sa v Szépművészeti múzeu v Budapešti podarilo identifikovať ďalšiu súčasť tohto kódexu – celostranovú miniatúru tzv. Kánonového ukrižovania. Knauz publikoval roku 1870 aj jeden zápis z dnes tiež už nezvestného listu, podľa ktorého rukopis v roku 1403 dokončil bratislavský kanonik Michal z Trnavy.

Iniciála T- e igitur na fóliu 7r zvýrazňuje začiatok najdôležitejšej liturgickej časti misála – kánonu. Témou orámovanej miniatúry je polpostava Bolestného Krista so skríženými rukami pred bruchom, stojac v hrobe – tzv. Imago pietatis. Na rukách a v boku sú zvýraznené krvácajúce rany. Tri klince, knuta a bič, ale vlastne i tumba hrobu obsah iniciály rozširujú o motív nástrojov Kristovho umučenia – Arma Christi. Kým z písmena T je za jeho figúrou vidieť len belasé horné rameno (zároveň akoby náznak kríža), zvyšok nadpisu je starostlivo namaľovaný zlatým písmom zvisle vedľa miniatúry.

Ďalšia výzdoba pozostáva z pestrých, tenkou linkou kontúrovaných listov akantu na vnútornom okraji strany. Podľa podoby tohto dekoru, ale aj porovnaním spomínanej miniatúry z Budapešti sa dá usudzovať, že iluminátor misála sa inšpiroval pražskými rukopismi kráľa Václava IV., najmä jeho Bibliou (iluminátor Frána, okolo roku 1390). Vplyv českého umenia tohto obdobia bol veľmi dôležitý v celej Strednej Európe a aj v knižnici bratislavskej kapituly sa dá nájsť viacero takto orientovaných iluminácií. Na druhej strane však jej relatívne bohatá knižnica a blízkosť viedenských iluminátorských ateliérov naznačujú aj možnosť pôsobenia samostatných maliarskych dielní priamo v Bratislave.

Mgr. Dušan Buran

Autor: Slovenská pošta | 9. 7. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223