Ve znamení Mistra Theodorika

Krkonošské muzeum v Jilemnici, Česká pošta s.p. - Poštovní muzeum v Praze, Klub filatelistů 05-41 Jilemnice a Miloš Ondráček si dovolují pozvat příznivce filatelie a výtvarného umění na výstavu b>Grafické tvorby Miloše Ondráčka v Krkonošském muzeu v Jilemnici ve dnech 7.10. – 13.11.2011. Vystaveny budou rytiny nejen poštovních známek Československa a České republiky, ale i rytiny bankovek obou těchto států a volná grafika jednoho z našich nejlepších rytců poštovních známek a bankovek současnosti. Výstava je věnovaná Mistrovým 75. narozeninám a je ojedinělou příležitostí seznámit se s jeho dílem v takovém rozsahu, za posledních 15 let Miloš Ondráček uspořádal podobných výstav jen naprosté minimum. Vernisáž výstavy se koná 7.10.2011 v 17 hod., její součástí bude křest známky Světová poštovní unie vydané dne 5.10.2011. Dne 7.10.2011 bude Česká pošta Jilemnice v prostorách muzea od 9 hod do 17 hod používat dvě příležitostná poštovní razítka (jedno k výstavě, jedno ke křtu známky), přímo na poště bude v provozu příležitostný Apost s textem Jilemnice-M.Ondráček, v prodeji bude i pamětní list vydaný Českou poštou. Pořadatelé výstavy připravili pro filatelisty přítisky na dopisnicích jak k výstavě, tak ke křtu známky, tiskový list s přítisky na kuponech a obálku s přítiskem, dne 7.10.2011 se bude v 10.30 hod konat autogramiáda M. Ondráčka, jejíž druhá část se uskuteční 15 hod (pořadatelé doufají, že se na tuto druhou část podaří zajisti i přítomnost prof. Dušana Kállaye, jeho účast není vyloučena ani dopoledne). Není nezajímavé, že dne 14.09.2011 bude vydána i pohlednice s natištěnou známkou Vánoce této stejné autorské dvojice. M. Ondráček bude dle svého přání podepisovat jen materiály vydané k této výstavě (ostatní materiály k podpisu je možno u něj ponechat ve zpáteční řádně frankované zpáteční obálce s vyplněným podacím lístkem a vrátí je poštou později). Bližší informace k výstavě a průběhu celého dne na adrese Slavomil Strnad, P.O.Box 55, Jižní 466/20, 513 01 Semily oproti frankované obálce nebo na adrese s.strnad@tfnet.cz.

Ve znamení Mistra Theodorika

Ve znamení Mistra Theodorika

Ve znamení Mistra Theodorika


Autor: Slavomil Strnad | 23. 9. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223