Ve službách (Jejího) Jeho Veličenstva

Oficiální korespondence ve Velké Británii nesla a nese označení „ON HER MAJESTY´S SERVICE“ (O.H.M.S.) nebo „ON HIS MAJESTY´S SERVICE“, podle toho, kdo zrovna vládne. Král nebo královna. Setkáváme se též se zkratkou O.H.M.S.

A tak, když dne 22. ledna 1901 zemřela královna Viktorie (nám filatelisty důvěrně známá díky jejímu portrétu na první známce světa – britské černé 1-pennyovce), začalo se místo „ON HER MAJESTY´S SERVICE“ používat „ON HIS MAJESTY´S SERVICE“. Její syn Eduard VII. se totiž stal následníkem - králem Spojeného království Velké Británie a Irska, britských dominií a císařem indickým.

A tak v počátečném období jeho vlády, když se dopotřebovávaly formuláře s textem „ON HER MAJESTY´S SERVICE“ (VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA), často s ručně opraveným zájmenem HER na HIS (tedy zájmeno JEJÍHO se přepsalo na JEHO), a bylo vymalováno.

Přikládám ukázku takové oficiální vojenské korespondence z Indie, kde Eduard VII. fungoval jako císař.

Označení pošty „ON HER MAJESTY´S SERVICE“ nalézáme dodnes na oficiální korepsondenci Spojeného království.

Ve službách (Jejího) Jeho Veličenstva


Autor: Jaroslav Tomandl | 4. 12. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223