Valná hromada Společnosti pro odbornou literaturu SČF

Založení Společnosti pro odbornou literaturu (dále "SOL") SČF bylo schváleno předsednictvem SČF na zasedání dne 20. 11. 2005. Zakládající valná hromada SOL se poté uskutečnila v sobotu 5. 3. 2005. Zúčastnilo se jí překvapivě mnoho zájemců o filatelistickou literaturu - 28 z celkově dosud přihlášených 39 členů SOL.

S souladu se Stanovami SČF zakládající valná hromada SOL nejprve schválila stanovy SOL a zvolila výbor ve složení předseda Mgr. Miroslav Langhammer, místopředseda Ing. Břetislav Janík a jednatelka pí Helena Eiseltová Veselá; revizorem byl zvolen p. Josef Fronc. Delegátem na valnou hromadu SČF byl zvolen JUDr. Ing. František Beneš, CSc. (náhradníkem Pavel Aksamit, prom. mat.)

Hlavním bodem programu byla obsáhlá diskuse, do které se zapojila většina přítomných. Hovořili o nejrůznějších aspektech vydávání filatelistické literatury - od chybějící literatury pro úplné začátečníky, přes nedostatek vhodných autorů a lektorů, až po otázky financování. Po diskusi byly schváleny základní směry činnosti, které konkretizují úkoly SOL.

Společnost bude především místem, kde se budou moci setkávat filatelističtí autoři, redaktoři, vydavatelé a další zájemci o filatelistickou literaturu. SOL povede evidenci rukopisů, autorských a vydavatelských záměrů, bude zajišťovat informace o nově vydávané filatelistické literatuře a bude se snažit získat pro své členy výhodnější podmínky při nákupu a půjčování literatury. Ve spolupráci s veřejnými knihovnami (SČF, Poštovní muzeum, velké KF) bude usilovat o zpřístupnění evidence těchto fondů. Osloví také zahraniční společnosti sběratelů čs. známek. které mají zpracované bibliografické přehledy literatury se vztahem k čs. známkám a poštovní historii.

Úkolem SOL není vydávat filatelistickou literaturu ani toto vydávání nějak centrálně řídit nebo plánovat.

SOL uspořádá v letošním roce dvě setkání členů, a to 18. 6. a 1. 10. 2005. Noví zájemci o členství se mohou přihlásit u jednatelky SOL na adrese Klimentská 6, 11000 Praha 1 (e-mail: stamps@stamps.cz).

Základním informačním médiem, odpovídajícím možnostem dnešní doby, budou internetové stránky SOL na stránkách SČF (www.japhila.cz), kde budou publikovány informace o činnosti společnosti, pozvání na příští setkání členů, informace o nové a připravované filatelistické literatuře a zejména odkazy na další zdroje informací (např. na bibliografie filatelistické literatury, odborných časopisů a zpravodajů).

Autor: Miroslav Langhammer | 11. 3. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223