Válka jako důvod filatelistické spekulace

Chci se zmínit o jednom zajímavém spekulačním filatelistickém vydání poštovních známek. Předcházel jí válečný konflikt již před více než 30 lety…

Většina lidí ví, že současný Kypr je rozdělený na dvě části: řeckou a tureckou. Dnes je každé území politicky samostatné, rozděleno hranicí, která prochází i hlavním městem Nicosií – řecky a turecky – Lefkosia. Dříve zde žili společně na celém území kyperští Řekové a kyperští Turci. Nyní na řeckém území nežije jediný Turek a naopak. Je to znát i na ekonomice rozdělených území. Řecká část je pěkně vystavěná, kvete zde čilý cestovní ruch a životní úroveň je zde mnohem vyšší než v turecké části. Je to důsledek mezinárodního bojkotu, v turecké části nepřistávají žádná letadla a lodě jiného státu než Turecka. Turecká část byla až donedávna úplně izolovaná, teprve nedávno sem začali cestovat turisté a obchodníci. A protože se budeme bavit o spekulaci z turecké strany, tak si připomeneme toto území fotografiemi pevnosti v městě Kyrenia (turecky Girne). Na fotografii je i autor tohoto článku.

Válka jako důvod filatelistické spekulace


Také stojí za zmínku, že v muzeu v pevnosti je vystaven údajně nestarší dochovaný vrak lodi na světě. Pevnost je hezky zrekonstruována, přímo tam se dají posílat poštovní pohledy s razítkem z pevnosti. Z hradeb je pěkný výhled na okolí, klid, žádný shon, všechno zde působí mírumilovně… I lidé.

Válka jako důvod filatelistické spekulace


Člověku se nechce věřit, jaká krvavá válka zde před více než 30 lety zuřila. Němí svědkové jsou jen opuštěné, chátrající domy, kde bydleli kyperští Řekové…

Ale vraťme se k filatelii. V roce 1974 zde zuřila občanská válka, jejíž výsledkem bylo rozdělení ostrova. Nastalo vyhlášení autonomního kypersko-tureckého státu a byla zřízena kypersko-turecká poštovní správa v Lefkosii (turecký název rozděleného hlavního města Nicosie).

Při příležitosti 50.výročí Turecké republiky byla 27. 6. 1974 vydaná série 7 známek. Nejnižší hodnotu (3M) vytiskli v nákladu jen 50.000 kusů, samozřejmě ze spekulačních důvodů, protože tato hodnota byla z větší části hned vykoupena filatelistickými obchodníky.

Michel č.1 hodnota 3M katalog: 80MiM (rok 1993)

Válka jako důvod filatelistické spekulace


Michel č.7 (70M) katalog 50MiM (rok 1993)

Poštovní správa Kyperské republiky v Nicosii neuznala právo této části ostrova vydávat vlastní poštovní známky, vyhlásila, že nejde o kyperské známky a neuznává jejich platnost na ostrově. Turecká poštovní správa zase vyhlásila, že jde o poštovní známky s mezinárodní platností.

A tak nastala rozhořčená poštovní válka. V řeckých oblastech neuznávali poštovní známky vydávané Turky a naopak. Turecká poštovní správa vydala 3. 3.1 975 přetisky známek 10M a 20M na 30M a 100M s textem proklamace „autonomní vlády“ KIBRIS TURK FEDERE DEVLETI 13. 2. 1975. U některých známek hodnoty30M (Michel č.8) byl letopočet uveden 13. 2. 75 a vznikly „rarity“ v katalogové hodnotě 250MiM.

Válka jako důvod filatelistické spekulace


Ještě nesmíme zapomenout na 21. 4. 1975 kdy byla vydána série 10 nových známek pro turecké území Kypru.

Válka jako důvod filatelistické spekulace


Co k tomu dodat. Dávno jsme si již zvykli na rozdělený Kypr, turecké i řecké známky bereme jako samozřejmost, pár filatelistických obchodníků jistě vydělalo na těchto spekulacích, snad nebude bez zajímavosti si tyto události připomenout.

Autor: Jaromír Petřík | 19. 6. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223