V Piešťanoch na Slovensku

V Piešťanoch na Slovensku
bol založený Klub československých filatelistů (jednací reč slovenská a česká): Predsedom p. Emerich Wimter (asi správne E. Winter, pozn. JM) riaditeľ kúpelov, úradujúcim místopredsedom V. Malý, podnikatel, pokladníkom Karol Totzauer, úrad. riad. kúpel.; jednatelom Ján Tóth, úrad. riaditelstva kúpelov, správcom kolovania Oto Beneš, úradník Slovenskej banky. Výmeny sa prijímajú.
( Z Tribuny filatelistů roč. 1938, s. 68 vybral bez úprav Mgr. J. Mička)

KROUŽEK FILATELISTŮ „CASSOVIA“ V KOŠICÍCH
konal dne 12. ledna 1938 svoji řádnou valnou hromadu. Předseda Konečný zahájil jednání, vyzdvihl dobrou vzájemnou součinnost všech členů bez ohledu na národnost a přál kroužku, který vstupuje do 10. výročí své činnosti i nadále mnoho zdaru. Poté byla podána podrobná zpráva o činnosti v uplynulém roce. Kroužek číta přes 80 členů a blíží se k stovce, kterou chce dosáhnout v nejbližší době. (...) V rámci výstavy východního Slovenska v r. 1938 bude uspořádaná též výstava pošt. známek. Do výstavního výboru, jakož i pro přípravné práce byli mimo předsedy zvoleni tito páni: Dudík, Stoček, Dvořák, Szirmay, jakož i 3 náhradníci. Bylo též jednáno a uvažováno o vstupu do ústředí čs. filat. spolků v Praze. Po podrobné rozpravě bylo usneseno věc odložiti na příští rok.(...) Kroužek předplácí na r. 1938 tyto časopisy: Tribunu filatelistů, Donaupost, Deutsche Briefmarken-Zeitung (uveřejňuje dodatky k Michel-katalogu) a A Belyggyűjtö.(...)
( Z Tribuny filatelistů roč. 1938, s. 69 vybral s úpravami Mgr. J. Mička)

Autor: Ján Mička | 27. 10. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223