Uživatelské podmínky Přiklepni.cz


Přiklepni.cz - aukce pro všechny sběratele - 100 Kč kredit do začátku za registraci - 1% z každé vyhrané aukce - bonus za povýšení a spousta dalších výhod.
Uživatelské podmínky Přiklepni.cz

Provozní podmínky a užívání aukčního systemu Přiklepni.cz se kterými souhlasí všichni registrovaný uživatelé.

Zdeněk Jindra
Macharova 719
542 32 Úpice
IČ: 729 67 315

OBSAH:

Podmínka 1: Vysvětlení pojmů na Přiklepni.cz

1.1. - Provozovatel - Administrátor
Přiklepni.cz je internetová aukce jejímž provozovatelem je Zdeněk Jindra, Macharova 719, Úpice, 542 32, IČ: 729 67 315

1.2. - Moderátor
O aukce a bezpečnost jejího průběhu se stará moderátor, který je dosazován do oboru, kterému rozumí. Moderátor nenese zodpovědnost za případné potíže způsobené prodejcem nebo kupujícím.

1.3. - Uživatel
Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela a potvrdila tuto smlouvu mezi Přiklepni.cz a uživatelem.

1.4. - Ověření
Každý uživatel je před používáním tohoto systému ověřen. Prověřuje se email a poštovní adresa.

1.5. - Uživatelské jméno
Jméno uživatele, které si zvolíte při registraci - nesmí se schodovat s přihlašovacím jménem.

1.6. - Přihlašovací jméno
Nikde není uváděno - pouze při přihlášení! Slouží pouze k bezpečnějšímu přihlášení.

1.7. - Heslo
Heslo je zvoleno při registraci. Bezpečné heslo se skládá z minimálně deseti znaků. Je výhradně doporučováno nevolit slovníková hesla a kombinovat písmena s číslicemi.

1.8. - Prodávající
Uživatel, který v systému prodává zboží a v systému vystavil svou nabídku zboží.

1.9. - Kupující
Uživatel, který v systému nakupuje a účastní se aukcí.

1.10. - Podmínky
Tyto podmínky, kterými se řídí celý systém je nutné dodržovat. Jejich nedoržení vede k okamžitému vyloučení ze systému.

1.11. - Kredit
Virtuální měna - kredit je určen pouze pro hrazení poplatků aukcí a služeb. Kredit v aukci je nevratný. Kredit je sice virtuální měnou, ale přesně kopiruje hodnotu dané měny. Kredit Kč = realné hodnotě Kč. Více informací v podmínkách 3.

1.12. - Hodnocení
Uživatel je hodnocen kladným nebo záporným hodnocením a dle toho je i odměňován bonusovým kreditem.

Podmínka 2: Obecné podmínky Přiklepni.cz

2.1. - Registrace
Registrace jednoho uživatele je možná pouze jednou a na jediný email. Není dovoleno registrace několika účtů jednoho uživatele. Pokud zjistíme (a máme na to prostředky), že jste se zaregistroval vícekrát hrozí Vám zrušení všech účtů bez nároků na vrácení kreditů.

2.2. - Přihazování
Prodejce si nesmí přihazovat ve své vlastní aukci. Moderátor i administrátor mají prostředky jakými tyto přihozi zjistí. Pokud se prokáže, že prodejce přihazuje ve své vlastní aukci nebo je dohodnutý s jiným uživatelem je možné i aukci zrušit a pozastavit účet uživatele včetně propadnutí kreditu.

Podmínka 3: Vyučtování na Přiklepni.cz

3.1. - Provize
Systém si účtuje provizi v % pouze z úspěšně prodané aukce. Za neprodanou aukci systém nic neúčtuje. Tabulka provizí je ZDE.

3.2. - Vložení položky Vložení položky je zdarma.

3.3. - Fotografie
První fotografie nahrávaná do systému je zdarma. Další nahrávaná do galerie za poplatek 0,10 Kč. Tento poplatek je nevratný.

3.4. - inAukce
inAukce je při vložení zpoplatněna částkou xx Kč - inAukce je v přípravě.

3.5. - Zvýraznění.
Tabulka za zvýraznění je uvedena ZDE. Poplatky jsou nevratné.

3.6. - Vítězná odměna
Za každou vyhranou aukcí obdržíte od systému navíc + 1% z celkové částky na Váš aukční učet - kredit. Tuto částku můžete použít k pořádání svých aukcí. Odměna je vyplacena po vložení kladného komentáře mezi kupujícím a prodávajícím. Při záporném není vyplacena!

3.7. - Odměna za povýšení
Systém má nastavenou odměnu za povýšení ve formě kreditu. Více tabulka ZDE.. Pokud získáte určitý počet kladných hodnocení za kladné komentáře jste automaticky zařazován do kategorií hodností a odměňován. Kredit za každé povýšení je vyplácen pouze jednou.

3.8. - Odměna za registraci
Odměnou za registraci v tomto systému je malý dárek, který vám příjde poštou do Vaší schránky společně s dopisem k ověření Váší adresy. Dále obdržíte + 100 Kč na Váš aukční účet.

3.9. - Odměna příležitostná
K výročí Přiklepni.cz, k určitému významnému dni nebo dle uvážení provozovatele může systém nadělit jako dárek všem uživatelům kredit navíc.

3.10. - Moderátor
Moderátor je odměňován částkou od 1 000 Kč do 3 000 Kč, která se každý měsíc připíše na jeho aukční účet a je využitelná k pořádání aukcí.

3.11. - Bonus za nákup kreditu
Pokud je uživatel v kladných číslech může si zakoupit kredit, který se hradí převodem na účet provozovatele. Po uhrazení kreditu získá určitě % navíc, které je určováno dle uhrazené částky. Více tabulka ZDE.

3.12. - Fakturace v záporných číslech
Pokud se uživatelův kredit dostane do záporných čísel nemá možnost si zakoupit kredit s bonusovým navýšením. Až dosáhne kredit (mínus) - 1 000 Kč nebo systém vystaví fakturu na zápornou částku je nutné ji v řádném termínu uhradit nebo bude účet zablokován a stanete se dlužníkem systému. Pokud není faktura uhrazena v den splatnosti účtujeme si za každý den + 0,01 % z částky navíc.

Podmínka 4: Zakázaný prodej zboží

4.1. - Zakáz prodávat
Je zakázáno prodávat veškeré předměty, které by porušovali zákony nebo dobré mravy. Přiklepni.cz si vyhrazuje právo pokud zjistí, že k tomuto dochází okamžitě účet pozastavit nebo dokonce zrušit s tím, že kredit propadá a budou náležitosti předány trestným orgánům.

4.2. - Padělky, novotisky, falza ..atd
Pokud uživatel prodává padělek, novotisk nebo falzum je zakázáno mást uživatele udáváním hodnoty pravého zboží. Uživatel může prodávat padělek pokud ho zařadí do kategorie kam patří a výrazně uvede, že se jedná o padělek - napodobeninu. Pokud tak neučiní moderátor nebo administrátor má právo aukci zrušit, pozastavit nebo změnit bez souhlasu pořadatele aukce a bez jakékoliv náhrady kreditu, které vzniknuli při spuštění či průběhu aukce.

4.3. - Poškozené zboží
Pokud uživatel vědomě zatají jakékoliv poškození zboží má kupující automaticky nárok na vracení peněz. Doporučuje se i sebemenší poškození uvést. Pokud se jedná o sbírky či větší množství zboží je nutné k tomuto faktu přihlédnout. Sbírky a partie reklamaci nepodléhají pokud se nejedná o výrazné poškození kompletního zboží, které nebylo popsáno. Prodejce poškozeného zboží nemá při reklamaci právo na vrácení poplatků. Provozovatel systému se snaží tyto potíže řešit, ale vyhrazuje si právo na to, že nezodpovídá za prodejce ani kupujícího.

Podmínka 5: Povinnosti prodávajícíh a kupujících

5.1. - Umístění do správné kategorie
Prodejce musí umístit zboží do správné kategorie. Pokud tak neučinní může moderátor nebo administrátor zboží bez souhlasu prodejce přesunout. Není povoleno vkládat padělky, novotisky a falza mezi pravé položky. Více bod 4.2.

5.2. - Popis zboží
Prodejce se snaží zboží popsat co nejpřesněji včetně toho, že uvede v jakém stavu se zboží nachází. Toto platí především u zboží sběratelského charakteru. Například u známek se uvádí známka ražená, čistá, s nálepkou. Případně se zařadí přímo do kategorie kam patří. Toto platí i u dalšího nejen sběratelského artiklu. Pokud si nevíte rady například s tím jaký uvést stav třeba u mince vložte velmi kvalitní obrazek, který stav vystihne za Vás.

5.3. - Pravost zboží
Pokud kdokoliv zpochybní pravost zboží je prodejci doporučeno co nejdříve se pokusit tuto věc napravit například tím, že si zboží nechá ověřit u příslušného znalce nebo uvede atest či ukáže pravou znaleckou značku ..atd. Pokud prodejce bude v aukci pokračovat i s tím, že podezření na falešné zboží trvá může moderátor nebo administrátor aukci pozastavit případně zrušit.

5.4. - Ukončení aukce
Aukce končí v určitém čase nebo u InAukce třetím přiklepnutím. Předmět Kup teď končí, když je počet předmětů na nule (vyprodáno) nebo v daném čase.

5.5. - Uhrazení aukce
Prodávajícímu a kupujícímu je po úspěšném ukončení aukce zaslán kontakt a je na nich, aby se dohodli na předání předmětu a na případné úhradě.

5.6. - Ceny
Veškeré ceny v systému je nutné uvádět včetně DPH!

Podmínka 6: Nefunkčnost systému Přiklepni.cz

6.1. - Výpadky nezaviněné Přiklepni.cz
Pokud nastane výpadek aukcí delší než 1 hodinu - provozovatel aukce může prodloužit končící aukce, ale i ostatní aukce o určitý počet hodin. Provozovatel může po uvážení vyplatit jednorázovou kompenzaci všem uživatelům ve formě kreditu navíc.

6.2. - Výpadky zaviněné Přiklepni.cz
Pokud nastane výpadek zaviněný provozovatelem Přiklepni.cz má uživatel nárok na vrácení poplatků nebo odměnu ve formě kreditů.

Podmínka 7: Sankce a řešení sporů

7.1. Nesplnění podmínek
Pokud uživatel nesplní jakýkoliv bod těchto podmínek může být bez jakýchkolik nároků na vrácení kreditu odstaven nebo i smazaný.

7.2. Nekalá reklama
Pokud kdokoliv bude na našich stránkách zveřejňovat nekalou reklamu na jiné internetové stránky nebo reklamu se kterou nesouhlasí provozovatel bude odstaven nebo jeho účet smazaný.

7.3. Sankce
Sankce hrozí každému kdo bude porušovat naše podmínky. Největší sankcí je zrušení účtů včetně propadnutí kladného kreditu. Záporný kredit bude vymáhán.

7.4. Řešení sporů
Provozovatel ani moderátor nevlastní ani zde neručí za prodávané zboží, ale snaží se jakékoliv riziko snižovat. Každý prodejce si za své aukce zodpovídá sám včetně případného soudního řízení mezi kupujícím pokud dojde k trestnímu činu včetně podvodů
Přiklepni.cz - aukce pro všechny sběratele - 100 Kč kredit do začátku za registraci - 1% z každé vyhrané aukce - bonus za povýšení a spousta dalších výhod.


Autor: Redakce | 14. 6. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223