Uvedenie výplatnej známky Karol Kuzmány

Datum vydání: 25. 2. 2006


V tomto roku uplynie 200 rokov od narodenia významného slovenského literáta, národovca, prvého podpredsedu Matice slovenskej, superintendenta evanjelickej cirkvi Karola Kuzmányho. Slovenská pošta vydala známku s nom. hodnotou 16.- Sk s jeho portrétom. V Trnave aktívny KF TIRNAVIA v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV, mestom Trnava a Slovenskou poštou pripravil na 10. marca o 15. h uvedenie tejto známky. Slávnosť sa uskutoční v Evanjelickom kostole Trnava, autor známky, ak. mal. Peter Augustovič prisľúbil účasť. K podujatiu bude pripravená aj príležitostná poštová pečiatka s portrétom K. Kuzmányho a textom „Kto za pravdu horí“ , čo je názov hymnickej piesne z revolučných rokov 1848 – 49 , ktorej autorom bol Kuzmány.Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz