Utajené bohemikum americkej FDC

Na známke USA Yv. 486 z 28. sept. 1945 je zobrazená slávnostná prehliadka vojsk pri Víťaznom oblúku v Paríži po skončení 2. svetovej vojny. Prítlač na FDC nesie štátny znak USA s orlicou a ratolesťami nad ktorým je mostná veža a konštrukcia mosta s textom Remagen Bridge. Ako to však súvisí s označením bohemika? Tento most zohral pred záverom 2.svetovej vojny zaujímavú úlohu. Bol to posledný, nezničený most cez Rýn, ku ktorému sa dostala americká armáda a preto bol dôležitým činiteľom v postupe vojska do stredu Nemecka. Most však neskôr nevydržal nápor nákladu, prepraveného vojska a zrútil sa, pričom zahynuli desiatky vojakov. 

V roku 1968 americkí filmári začali nakrúcať film Most pri Remagene a vzhľadom na podobnosť tejto stavby  s mostom cez Vltavu pri Davle, sa začalo s nakrúcaním v Československu. Prišiel americký komparz aj vojenská technika s tankami USA a do toho prišli udalosti s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968... Sovieti považovali americké tanky k filmu div nie za inváziu NATO a tak sa filmovanie skomplikovalo a pod tlakom na československé orgány aj skončilo.

Teda americká obálka 1. dňa je zaujímavým filatelistickým materiálom ilustrujúcim nielen  dejiny 2. svetovej vojny, ale patrí i k novším československým, ktoré sa viažu na okupáciu v auguste 1968, ku ktorej je inak relatívne málo dokladov. Vo filme hrali aj českí herci, takže označenie bohemika síce nie je priamo evidentné, ale ako vedľajší motív v zbierke je oprávnený.

Utajené bohemikum americkej FDC


Autor: Ján Mička | 13. 11. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223