Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho

Prednedávnom som vydražil na jednom z najznámejších aukčných portálov ústrižok poštovej peňažnej poukážky, ktorý je vyfrankovaný 3x dvojpáskou Pofis 7N a 2x Pofis 7N.

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho

Peňažná poukážka znie na 1.000,- K, a bola zaslaná 31.12.1919 z Čachtíc. Je to II. tarifné obdobie (od 15.05.1919 do 14.03.1920). Výška poštovnej sadzby bola 1,20 K, ktorá vypočítavala nasledovne: 25 halierov do 50,- K + 5 halierov za každých ďalších začatých 50,- K. V tomto prípade 25h + 19 * 5h ( 950,- K : 50,- K = 19). [1] Výška poštovej sadby bola vyplatená výlučne so strihanými známkami Pofis 7 – 15h tehlovo červená.

Je málo pravdepodobné, aby poštový úradník zámerne vybral 3 dvojpásky, ktoré obsahujú dvakrát spojené typy priečkové a raz spojený typ kombinovaný:
1.Dvojpáska, vodorovná je z 15. a 16. známkového poľa 1.tlačovej dosky. 15.ZP je II. typu priečky, a 16.ZP je podtyp priečky IIa. Teda ide o STp
2.Dvojpáska, vodorovná je z 1. a 2.známkového poľa 1.tlačovej dosky. 1.ZP je II. typu špirály a IIa podtypu priečky, a 2.ZP je I. typu špirály a II. typu priečky. Teda ide o kombináciu spojených typov špirály a priečky súčasne.
3.Dvojpáska, zvislá je z 15. a 25. známkového poľa 1.tlačovej dosky. 15.ZP je II. typu priečky, a 25.ZP prvého typu priečky. Obe pozície majú II. typ špirály. Teda ide o STp. [1] [4]

Už tieto skutočnosti robia ústrižok výnimočným zberateľským kúskom.
Avšak pri určovaní použitej pečiatky som dospel k zaujímavému zisteniu. Pri pokuse o identifikáciu typu pečiatky som zistil nasledovné:

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho
Použitá pečiatka

Podľa Monografie čs. známok č.16 [2] v tomto období sa na pošte Čachtice používala pečiatka typu M.33

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho
Typ uhorskej pečiatky M.33

Podľa Monografie čs. známok č.15 [3] v tomto období sa na pošte Čachtice používala pečiatka typu G.492

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho
Typ uhorskej pečiatky G. 492

Odhliadnuc od toho, že obe publikácie používajú inú kombináciu písmena a čísla na označovanie typov pečiatok, podľa môjho zistenie ani jeden typ nesúhlasí s použitou pečiatkou. Pozrime sa na to bližšie, teda porovnajme.

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho
Dátumový mostík M.33

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho
Dátumový mostík G.492

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho
Dát. most. použitej pečiatky

Číslica 9 v pečiatke M.33 je iného typu ako v použitej pečiatke. Dolný oblúk číslice je užší ako v použitej pečiatke, viac uzavretý.
A dátumový mostík pečiatky G.492 je iného usporiadania. Za vyznačením roka je pomlčka, čo v použitej pečiatke nie je. Tak isto nesúhlasí typ číslice 1 s použitým typom.
Napriek tomu, že odtlačok pečiatky na ústrižku je veľmi ľahký a niektoré detaily nie sú celkom zreteľné dospel som k názoru, že použitá pečiatka je typu G.507.

Ústrižok poštovej peňažnej poukážky vyfrankovaný 8x Pofis 7 a otázky okolo neho

Moje argumenty:
Súhlasí typ číslic 9 a 1 v dátumovom mostíku. A aj keď horné polkružie použitej pečiatky je nejasný (vidno zvislé linkovanie na ľavej strane) myslím si, že nie je v ňom vyobrazená svätoštefánska koruna.

Použitá literatúra:
[1] F.Beneš: Špecializovaná príručka pre zberateľov poštových známok: Československo 1918-1919, Pofis 2007
strana 222 (tabuľka poštových sadzieb)
strana 12 (prehľad umiestnení typov špirál a priečok)
[2] E.Votoček a kol.: Monografia čs. známok 16.diel prvý zväzok, Pofis 1982
strana číslo 31 (vyobrazenie typu pečiatky M.33)
E.Votoček a kol.: Monografia čs. známok 16.diel druhý zväzok, Pofis 1982
strana číslo 152 (katalógová časť publikácie)
[3] J.Olbert-J.Tekeľ-A.Varga-Š Bartalský: Monografia čs. známok 15.diel, ZSF 1994
strana číslo 132 (katalógová časť)
strana číslo 91 (vyobrazenie typu pečiatky G.492)
strana číslo 92 (vyobrazenie typu pečiatky G.507)
[4] www.knihtisk.org – určenie a identifikácia jednotlivých pozícii známok na 1.TD
[5] Peter Hoffmann, Švédsko – www.phstamps.com – pomoc pri určovaní známkových polí

Autor: Zoltán Kovács | 27. 7. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223